Kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen och presentera din idé. NTM-centralens och Leadergruppens sakkunniga ger råd om stödansökan. Kontaktuppgifterna till din egen NTM-central eller Leadergrupp hittar du här. Gör ansökan i e-tjänsten Hyrrä. För att logga in i Hyrrä behöver du en Katso-kod. Den får du på adressen yritys.tunnistus.fi. 

Uppgifterna på blanketten lagras i datalagret för landsbygdsutveckling. Registeruppgifter används bl.a. för behandling av ansökningar om stöd och utbetalning samt för tillsyn över och uppföljning av stöd. Uppgifter överlåts till utomstående bara om de i lag föreskrivna förutsättningarna för utlämnande av uppgifter uppfylls. Uppgifter i datalagret får lämnas ut till exempel för skötsel av myndighetsuppgifter och för vetenskaplig forskning. Mer information om behandlingen av personuppgifter får du på webben på adressen www.mavi.fi / Om oss / Informationstjänster / Dataskydd.