Hae kolttalain mukaisen avustuksen maksua ja lainan nostolupaa tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta lomakkeella 571. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Laadi jokaisesta maksatuksen nostoerästä oma hakemuksensa ja toimita se tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen.

ELY-keskus maksaa avustuksen ja myöntää lainan nostoluvan joko työn edistymisestä esitetyn valmistumistodistuksen (valmiusasteen mukaan) tai toteutuneiden hankintojen (maksukuittien) perusteella.

Perehdy maksuhakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet. 

ELY-keskus tarkastaa tukihakemuksen liitteineen sekä mahdollisesti muut päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit. ELY-keskus keskeyttää tuen maksamisen ja perii tuen takaisin, jos tuen ehdot eivät täyty.

Toteuta investointi tukipäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi myöntää tuetun työn toteuttamiselle lisäaikaa korkeintaan yhden vuoden kerrallaan, enintään kahdeksi vuodeksi. Voit hakea lisäaikaa esimerkiksi lomakkeella 501. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa lomakkeiden täyttämisessä.​​