Hae porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisen tuen
maksamista ja lainan nostolupaa tuen myöntäneestä ELY-keskuksesta lomakkeella 558. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.

Kutakin maksatusta tai nostoerää varten on laadittava oma hakemuksensa, joka toimitetaan tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen. Perehdy maksuhakemukseen huolellisesti ja toimita myös tarvittavat liitteet. 

ELY-keskus maksaa avustuksen ja myöntää lainan nostoluvan toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten perusteella. Liitä EU-osarahoitteisissa tukikohteissa maksatushakemukseen tai lainan nostolupahakemukseen kuittijäljennökset ja kansallisesti rahoitetuissa kohteissa koontilistat (lomake 2331). Koontilistat on myös oltava verrattavissa kirjanpidon tositteisiin.

ELY-keskus tarkastaa tukihakemuksen liitteineen sekä mahdollisesti muut päätöksen tekemiseen vaikuttavat dokumentit. Kaikki tuensaajan esittämät kustannukset tarkastetaan. Jos esität maksuhakemuksessa tukikelvottomia kustannuksia, saatat joutua maksamaan niistä sanktiota. ELY-keskus tarkastaa tukikohteen maksuhakemuksen käsittelyn yhteydessä.
 
ELY-keskus ilmoittaa tarkastuskäynnistä etukäteen. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan kaikki dokumentit (mm. tarjouspyynnöt, kuitit, kirjanpito, vakuutukset, luvat ja muiden viranomaisten tarkastuspöytäkirjat) sekä itse toteutus (mm. pihat, rakennukset, koneet ja laitteet sekä eläinten hyvinvointi).

ELY-keskus keskeyttää tuen maksamisen ja perii tuen takaisin, jos tuen ehdot eivät täyty.
Investointi on toteutettava tukipäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. ELY-keskus voi myöntää investoinnin toteuttamiselle lisäaikaa enintään yhdeksi vuodeksi. Lisäaikaa voidaan hakea esimerkiksi lomakkeella 501. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa lomakkeiden täyttämisessä.