Voit hakea hankkeen maksua, kun olet saanut myönteisen tukipäätöksen. Jos tarvitset neuvoja maksuhakemuksen laatimisessa, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään, jotka neuvovat maksun hakemisessa.

Hae tuki maksuun Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Ilmoita maksuhakemuksessasi hankkeelle syntyneet
•    kustannukset
•    tulot
•    toteutuneet rahoitusosuudet. 

Liitä hakemukseesi selvitys hankkeen toteutumisesta ajanjaksolta, jolta haet maksua. Hankkeelle tukipäätöksessä hyväksytty kustannusmalli määrittää sen, mitä selvityksiä ja tilinpitoasiakirjoja maksuhakemukseen pitää liittää.

Maksuhakemus tulee tehdä huolellisesti, jotta sen käsittely on sujuvaa ja etenee mahdollisimman nopeasti. 

Kun olet allekirjoittanut ja lähettänyt maksuhakemuksesi Hyrrässä, sen käsittely ELY-keskuksessa voi alkaa.

Jos maksuhakemus on puutteellinen, ELY-keskus lähettää lisätietopyynnön, johon tulee vastata määräajan aikana. Määräajan jälkeen ELY-keskus tekee asiassa päätöksen. 

Sen jälkeen kun ELY-keskus on hyväksynyt tukea maksettavaksi, Maaseutuvirasto maksaa tuen tilillesi. Osaan maksua hakevista hankkeista tehdään tarkastuskäynti ennen tuen maksamista ja näiden hankkeiden tuki voidaan maksaa vasta tarkastuksen jälkeen.

Tutustu ohjeisiin

Tutustu huolella Maaseutuviraston maksumääräykseen 53/15. Määräyksestä löydät tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä ja muista maksun hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista. 

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen saat tästä ohjeesta

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen Hyrrä-järjestelmässä saat tästä ohjeesta.

Vinkkejä maksuhakemuksen tekemiseen

Vinkkejä maksuhakemuksen tekemiseen (uutiskirje hankehakijoille 29.6.2016)

Lomakkeet

Vaihtoehtoisesti voit hakea maksua paperilomakkeilla: lomakkeet.