Keskeisimmät kasvinviljely- ja kotieläintilojen tuet 

Maksuaikatauluun on päivitetty 

  • 14.3.2018 alkuperäisrotujen kasvattamisen ja puutarhatuotteiden varastointituen ensimmäiset maksupäivät

  • 16.4.2018 kansallisten kasvihuonetuotannon tuen, kansallisten kotieläintukien ja ympäristösopimusten ensimmäiset maksupäivät

  • 15.5.2018 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ensimmäiset maksupäivät

  • 1.6.2018 EU:n nautaeläinpalkkioiden, EU:n lammas- ja vuohipalkkioiden, perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen, peltokasvipalkkion, eläinten hyvinvointikorvauksen, ympäristökorvauksen ja kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksen ensimmäiset maksupäivät.

 
 
​Kuukausi Tukityypin nimi​ Lisätietoja​
​Maaliskuu ​Alkuperäisrotujen kasvattaminen - loppumaksu
​- maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 5.3.2018
Maaliskuu ​Puutarhatuotteiden varastointituki
​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 22.3.2018
​Huhtikuu ​Kasvihuonetuotannon tuki
​- ennakko
- maksuprosentti 60 %
- maksaminen alkaa 19.4.2018
​Huhtikuu ​Kansalliset kotieläintuet
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
- vuoden 2017 loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuoden 2018 ennakko, maksuprosentti 75 %
- maksaminen alkaa 26.4.2018

​Huhtikuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020)
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kosteikon hoito
​- loppumaksu
- maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 26.4.2018
 
Toukokuu ​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 21.5.2018
Toukokuu ​Luonnonmukainen tuotanto ​- loppumaksu
- maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 21.5.2018
Kesäkuu
​EU:n nautaeläinpalkkiot
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio
​- loppumaksu
- maksuprosentti 30 %
- ajanjakso 16.9.–31.12.2017
- maksaminen alkaa 14.6.2018
​Kesäkuu ​EU:n lammas- ja vuohipalkkio
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio
​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 14.6.2018


​Kesäkuu ​Perustuki ja viherryttämistuki
- loppumaksu
​- maksuprosentti 5 % 
- maksaminen alkaa 14.6.2018
​Kesäkuu ​Nuoren viljelijän tuki (EU)
- loppumaksu
- maksuprosentti 5 %

- maksaminen alkaa 14.6.2018
​Kesäkuu ​Peltokasvipalkkio - loppumaksu
- maksuprosentti 5 %

- maksaminen alkaa 14.6.2018
Kesäkuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus ​- loppumaksu
- maksuprosentti 50 %
- maksaminen alkaa 14.6.2018
​Kesäkuu ​Ympäristökorvaus - loppumaksu
- maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 20.6.2018
​Kesäkuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020)
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
- loppumaksu
- maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 20.6.2018
 

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.

Päivitetty 1.6.2018