Riistavahinkolain mukaiset tarkastukset

Maaseutuvirasto tarkastaa riistavahinkolakiin liittyen kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten sekä Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden toimintaa.

Mavi tarkastaa Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden tekemiä hirvieläinvahinkoarvioita. Tarkastusten tavoitteena on selvittää arviointien asianmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta koko maassa. Tarkastuksissa noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää Suomen metsäkeskuksen hirvieläinvahinkojen maastoarviointiohjetta.

Tarkastettavat kohteet valitaan tarkastettavana olevan Suomen metsäkeskuksen alueyksikön tekemistä hirvieläinvahinkoarvioista kohdennetulla satunnais- sekä riskiotannalla. Mavi raportoi tarkastuksissa tehdyistä havainnoista ja alueyksiköille annetuista suosituksista maa- ja metsätalousministeriölle.

Kestävän metsätalouden rahoituslain tarkastustoiminnan laadun valvonta

Maaseutuvirasto tarkastaa kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella rahoitettuja hankkeita. Tarkastusten tavoitteena on selvittää rahoituslakiin liittyvän tarkastustoiminnan oikeellisuutta ja yhdenmukaisuutta koko maassa. Tarkastuksissa noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää Suomen metsäkeskuksen maastotarkastusohjetta.

Tarkastettavat kohteet valitaan tarkastettavana olevan Suomen metsäkeskuksen alueyksikön tarkastamista hankkeista kohdennetulla satunnaisotannalla. Mavi raportoi tarkastuksissa tehdyistä havainnoista ja alueyksiköille annetuista suosituksista maa- ja metsätalousministeriölle.


Lisätietoa:

Marko Lehtosalo

Ylitarkastaja

Maaseutuvirasto / Markkinaosasto

Opastinsilta 12 B, 2. krs, 00520 Helsinki

Puh. 0295 31 2397, 040 189 1891

E-mail: etunimi.sukunimi@mavi.fi


Juha Riippi

Ylitarkastaja

Maaseutuvirasto/ Markkinaosasto

PL 405, 60101 Seinäjoki

Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki

Puh 0295 31 2482, 050 326 0816

E-mail: etunimi.sukunimi@mavi.fi