Viljelijätukien maksamisen ehtona on, että tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia valvotaan vuosittain. Näin tehden Suomi säilyttää oikeuden EU-rahoitusosuuteen EU:n kokonaan tai osittain rahoittamissa tuissa. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tukien ehtoja noudatetaan. Valvonnalla pyritään takaamaan myös viljelijöiden oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa.

ELY-keskus tarkastaa, Mavi ohjaa

Maatiloilla suoritettavia valvontoja tekevät pääasiassa ELY-keskusten tarkastajat. Täydentävien ehtojen val-vontoja tekevät myös aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.

Maataloustukien valvontaa ohjaa ja hallinnoi Maaseutuvirasto (Mavi). Täydentävien ehtojen valvontaa ohjeistavat myös Evira ja Tukes.

Ahvenanmaalla tehtävistä valvonnoista löydät lisätietoa Ahvenanmaan valtionviraston ja maakuntahallituksen verkkosivuilta.

Tarkastajalla on aina valvontapassi

Tarkastajalla on oikeus tarkastaa tukien myöntämisen edellytyksenä olevat asiakirjat ja kirjanpito sekä tuotantorakennukset ja -laitteet. Tarkastajalla on tilakäynnillä mukanaan kuvallinen valvontapassi tai erillinen valtakirja. Voit pyytää tarkastajaa esittämään valvontapassin tai valtakirjan, jos haluat varmistua tarkastajan oikeudesta tehdä tarkastus.

Kaikki hakemukset tarkastetaan hallinnollisesti

Tiloilla tapahtuvan valvonnan lisäksi hallinnollista tarkastusta tehdään sekä kunnassa että ELY-keskuksessa. Kunnassa kaikki hakemukset tarkastetaan, kun tukihakemukset on palautettu. Kunnassa tarkastetaan esimerkiksi, että olet aktiiviviljelijä, olet palauttanut tukihakemuksesi ajoissa ja hakemuksesi sisältää vaaditut liitteet.

Myös Mavi tarkastaa hakemuksia ristiintarkastusten avulla. Ristiintarkastuksessa verrataan maaseutuhallinnon tietojärjestelmissä olevia tietoja palauttamasi hakemuksen tietoihin. Tarkasteltavana on esimerkiksi se, vastaavatko ilmoittamasi lohkojen pinta-alat viimeisintä lohkon digitoitua alaa.