Suurpedon aiheuttama viljelys-, eläin- tai irtaimistovahinko on ilmoitettava viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Korvauksenhakijan on haettava petovahinkokorvausta lomakkeella 131 kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.

Suurpedon aiheuttama porovahinko on ilmoitettava viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Korvauksenhakijan on haettava porovahinkokorvausta lomakkeella 149 kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta. Ellei maastotarkastusta porovahingossa järjestetä, kuukauden jättöaika lasketaan vahinkoilmoituksen tekopäivästä.

Návddi dahkan boazovahágis galgá joðánepmosit almmuhit vahátbáikegotti dálonguovloealáhusvirgeoapmahazzii. Návdevahátbuhtadusa galgá ohcat ruovttugieldda dálonguovlovirgeoapmahaccas mánu siste vahága árvvostallama gárváneamis. Jus meahccedárkkistus ii ordnejuvvo, ovtta mánotbaji mearreáigi rehkenastojuvvo vahátalmmuhusa dahkanbeaivvis.

Hirvieläimen aiheuttama viljelys- tai kotieläinvahinko on ilmoitettava viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Korvauksenhakijan on haettava hirvieläinvahinkokorvausta lomakkeella 148 hakijan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.

Hirvieläimen aiheuttama metsävahinko on ilmoitettava viipymättä Suomen metsäkeskukselle. Korvauksenhakijan on haettava hirvieläinvahinkokorvausta lomakkeella 148B Suomen metsäkeskukselta.