Tee hakemus sähköisesti Hyrrässä.

Word- ja Excel-tiedostot aukeavat parhaiten Firefox- ja Chrome-selaimilla.

3306A Tukihakemus, kehittämis- ja investointihanke

Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) mukaista hanketukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

3306B Hankesuunnitelmat

Lomakkeella esitetään hankesuunnitelma.

3306Cind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, Koulutus- ja tiedonvälitys

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeen seurantatietolomakkeen täyttäminen:
Lomakkeella annetaan hankkeen määrälliset tavoitteet ja tulokset. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet ilmoittavat vain ne tulokset, jotka syntyvät suoraan koulutus- ja tiedonvälityshankkeen toiminnasta. Jos hankkeessa mukana olevalla yrityksellä on omia hankkeita, niiden tulokset ilmoitetaan yritystuen indikaattorilomakkeella.

3306Dind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen

Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen -toimenpiteen seurantatietolomakkeen täyttäminen: Lomakkeella annetaan hankkeen määrälliset tavoitteet ja tulokset. Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet ilmoittavat vain ne tulokset, jotka syntyvät suoraan kehittämis- tai investointihankkeen toiminnasta. Jos kehittämishankkeessa mukana olevalla yrityksellä on omia hankkeita, niiden tulokset ilmoitetaan yritystuen indikaattorilomakkeella.

3306Eind Kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, Yhteistyö

Yhteistyöhankkeen seurantatietolomakkeen täyttäminen:
Kehittämishankkeet ilmoittavat vain ne tulokset, jotka syntyvät suoraan kehittämishankkeen toiminnasta. Jos kehittämishankkeessa mukana olevalla yrityksellä on omia hankkeita, niiden tulokset ilmoitetaan yritystuen indikaattorilomakkeella.

3306F Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä

Lomakkeella esitetään arvio vastikkeettomasta hankkeen hyväksi tehtävästä työstä (laatu ja määrä). Lomake laitetaan tukihakemuksen (3306A) liitteeksi.

3306Lind Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset

Leader-ryhmien kautta tukea hakevat tai tukea saaneet hankkeet valitsevat hankkeeseen sopivat indikaattorit.

3305Y_L Yritystietolomake/sopimus

Kehittämishanketuen hakemuksen täyttöohjeet


3325A Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma

3325A Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma

Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) mukaista hanketukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelman täyttöohje


3325B Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma

3325B Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma

Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2014) mukaista hanketukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

 Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelman täyttöohje