Word- ja Excel-tiedostot avautuvat parhaiten Firefox- tai Chrome-selaimilla.

3316 Maksuhakemus kehittämis- ja investointihanke
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 maksuhakemuslomaketta 3316 käyttää maaseudun kehittämis- ja investointihankkeen maksun hakija, jolle on myönnetty tukea maaseudun kehittämis- ja/tai yleishyödylliseen investointihankkeeseen.

Tällä maksuhakemuslomakkeella haetaan maksua myös Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman 2014–2020 mukaisiin yritysryhmähankkeisiin.

Maksuhakemukseen on liitettävä tuen maksamisen edellytysten kannalta välttämättömät selvitykset ja tilinpitoasiakirjat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014––2020 kehittämishanketukea koskevan EU- ja kansallisen lainsäädännön, Maaseutuviraston antaman hanketukea koskevan maksumääräyksen Maaseutuviraston määräys kehittämishanketuen, maaseudun yritystuen ja toimintaryhmän toimintarahan maksun hakemisesta Nro 53/15, Dnro: 1189/54/2015 ja hankkeen voimassa olevan tukipäätöksen mukaisesti.

Maksumääräys on Finlexissä www.finlex.fi viranomaisten määräyskokoelmissa kohdassa Maaseutuvirasto.

Asiointiin liittyvät muut lomakkeet

  • 3320L Matkalasku Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–– 2020 matkalaskulomaketta 3320L käyttää tuensaaja, joka esittää matkakuluja hanketukien, toimintarahan tai teknisen avun maksuhakemuksessa.

  • 3321L Tuntikirjanpito​ Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuntikirjanpitolomaketta 3321L käyttää tuensaaja, joka esittää palkkakuluja hanketukien tai yrityksen investointituen maksuhakemuksessa.

  • 3322L Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitolomaketta 3322L käyttää tuensaaja, joka esittää vastikkeetonta työtä hanketukien maksuhakemuksessa.

  • Täyttöohje kehittämis- ja investointihankkeen maksuhakemukseen 

 

3318 Maksuhakemus, teemahanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014––2020 maksuhakemuslomaketta 3318 käyttää teemahankkeen maksun hakija (paikallinen toimintaryhmä), jolle on tukipäätöksellä myönnetty tukea teemahankkeeseen.

Asiointiin liittyvät muut lomakkeet

  • 3320L Matkalasku Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–– 2020 matkalaskulomaketta 3320L käyttää tuensaaja, joka esittää matkakuluja hanketukien, toimintarahan tai teknisen avun maksuhakemuksessa.

  • 3321L Tuntikirjanpito Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 tuntikirjanpitolomaketta 3321L käyttää tuensaaja, joka esittää palkkakuluja hanketukien tai yrityksen investointituen maksuhakemuksessa.

  • 3322L Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpito Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitolomaketta 3322L käyttää tuensaaja, joka esittää vastikkeetonta työtä hanketukien maksuhakemuksessa.

  • Täyttöohje teemahankkeen maksuhakemukseen