Pinta-alaperusteiset tuet

101A Maatilalomake ​

101D Maatilan osalliset 

102C.pdf102C Peruslohkojen muutoslomake

103B Tukioikeuden siirto 

145 Ilmoitus pinta-alatukihakemuksen osittaisesta tai koko hakemuksen perumisesta​

156 Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta 

160 Hakemus sitoumuksen/sopimuksen siirtoon​

214 Hakemus alkuperäiskasvien ylläpitosopimukseksi

215 Luomusitoumus 

289 Tukioikeuksien haku varannosta

410 Selvitys kutun maidon käytöstä

442 Maisemapiirteiden rekisteröinti-ilmoitus 

456 Uuden maatilan tiedot ja valtuutus viljelijätukiasiointiin

   457 Maatilan asiointioikeuksien muutoslomake​

463 Ilmoitus kasvulohkoista ympäristösitoumuksen valumavesien hallinta toimenpiteessä​​

465 Ympäristökorvauksen syysilmoitukset​

465L Ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta​

466 Ympäristösitoumuksen viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma​

471 Hakemus korvauskelpoisuuden vaihtoon lohkojen välillä

474 Ilmoitus sitoumuksen/ sopimuksen päättymisestä

477 Ilmoitus toteutumattomista ympäristö- ja luomukorvauksen ehdoista ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa​

479 Ympäristösitoumuksen toimenpiteiden muutokset

480 Ympäristösitoumuksen peltomaan laatutestin itsearviointilomake


Eläinperusteiset tuet

101A Maatilalomake

101D Maatilan osalliset lomake

139 Hakemus kansallisten kotieläintukien ennakoista

179 Eläinmääräilmoitus (eläinten hyvinvointikorvaus)

184 Ilmoitus osallistumisesta/osallistumisen perumisesta EU:n eläinpalkkioihin ja kansallisiin kotieläintukiin

204 Hakemus mehiläistalouden tuesta

215 Luomusitoumus

218E Hakemus eläinmäärän lisäämiseksi alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan sopimukseen

410 Selvitys kutun maidon käytöstä

461 Eläinmääräilmoitus (sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus)

462 Osallistumisilmoitus koko tilan hallinnan siirrossa​

468 Ilmoitus karitsointipoikkeuksen käytöstä​

472 Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus ja -hakemus

473 Hakemus eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksen siirtoon


Maidontuotannon tuet

282 Osallistumisilmoitus maidon tuotantotukijärjestelmään

286 Maidon kuljetusavustus meijereille

230 Maidon suoramyynti-ilmoitus

421 Sitoumus maidon tuotantotietojen toimittajaksi​


Puutarhatuet

109 Hakemus kasvihuonetuesta

228 Hakemus puutarhatuotteiden varastointituesta

237 Hakemus metsämarjojen ja -sienten varastointituesta

Maatilan investointituki, aloitustuki

Word- ja Excel-tiedostot avautuvat parhaiten Firefox- tai Chrome-selaimilla.

3314 Maatalouden investointitukihakemus

3430 Liiketoimintasuunnitelma

Liikentoimintasuunnitelman laadintaohje

2332 Maatalouden investointituen maksatus- ja nostolupahakemus

500 / 550 Velkaluettelo

3311 Korkotukilainan luottolupaus

3337 Valtiontakaushakemus

2331 Koontiluettelo maksu- ja menotositteista

2322L Oma puutavara ja/tai maa-aines

506 Tuntikirjanpito (oma työ)

515 Salaojituksen työmaapöytäkirja

509 Salaojitustyön valmistumispöytäkirja

502 Hakemus lainan / valtionsaamisen siirtämiseksi

3319 Nuoren viljelijän aloitustukihakemus

3430 Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laadintaohje

2330 Korkotukilainan nostolupahakemus

500 / 550 Velkaluettelo

3311 Korkotukilainan luottolupaus​​

501 Hakemus toimenpiteen toteutusajan / työn suorittamisajan pidentämiseksi


Sikojen ulkotarhojen suoja-aidan rakentamisavustus

710 Hakemus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi rakennettaville sikojen ulkotarhojen aidoille myönnettävästä avustuksesta

710M Maksuhakemus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi rakennettaville sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnetystä avustuksesta

Päivitetty 7.2.2018
​​​​