Lähetyksen estävät huoma​utukset  

 • Et ole hakenut yhtäkään tukea.  

 • Peruslohkolla ei ole yhtään kasvulohkoa.  

 • Peruslohkolla on kartalle kohdentamattomia kasvulohkoja.  

 • Kasvulohkojen pinta-ala ylittää peruslohkon pinta-alan.  

 • Et voi lähettää hakemusta, nuoren viljelijän tuen osalta puuttuu pakollisia tietoja (aloitusvuosi ja vähintään yksi henkilötunnus)

 • Tuenhakijaksi on merkitty maatilan osallinen, jolle ei ole merkitty tilinumerotietoa osallisen tiedoissa. Voit lisätä tilinumeron Maatilan Osalliset -sivulla.

 • Vuokratuksi merkityltä peruslohkolta puuttuu vuokranantajan nimi.  

 • Valumavesien hallinta toimenpiteeseen ilmoitettu ala ylittää peruslohkon pinta-alan. Palaa Haettavat tuet -välilehdelle ja korjaa Valumavesien hallinta -paneelista löytyvän Muokkaa-painikkeen kautta käsittelymenetelmän ala peruslohkon pinta-alaksi.

 • Lohkolle on ilmoitettu toimenpide valumavesien hallinta, mutta toimenpiteelle ei ole ilmoitettu pinta-alaa. Palaa Haettavat tuet -välilehdelle ja korjaa Valumavesien hallinta -paneelista löytyvän Muokkaa-painikkeen kautta peruslohkolle oikea käsittelymenetelmän pinta-ala.

 • Tukea haetaan koko peruslohkolle, vaikka lohko on ilmoitettu yhteiskäyttöiseksi.  

 • Pysyvälle Natura-nurmelle voi ilmoittaa ainoastaan pysyvää nurmea muodostavia ja ylläpitäviä kasveja.

 • Kasvulohkolla on ollut edellisenä vuonna pysyvän nurmen alaa vähintään 0.05 ha. Ekologiseen alaan ilmoitettu viherkesanto ei ole sallittu alueella, joka on ollut edellisenä vuonna pysyvää nurmea. 

 • Peruslohkon maankäyttölajin ja kasvikoodin välillä on ristiriita.

 • Peruslohkomuutokset ei ole lähetetty käsiteltäväksi. Lähetä ensin peruslohkomuutokset käsiteltäväksi ennen kuin päätukihakua voi lähettää käsiteltäväksi.

 • Lohkon kasvin ja tuenhakijan hukkakaurailmoituksen välillä on ristiriita. Tarkista kasvi tai poista hukkakaurattomuustarkastuspyyntö.

 • Valittu kasvi on ristiriidassa peruslohkon muiden tietojen kanssa.

 • Peruslohkon ja kasvulohkojen geometriat eivät täsmää. Piirrä kasvulohkot uudelleen.

Lähetyksen sallivat huomautukset

Yleiset:

 • ​​Et ole hakenut perus- ja viherryttämistukea. 

 • Et ole h​akenut luonnonhaittakorvausta.  

 • Et ole hakenut Ympäristökorvauksen maksua, vaikka sinulla on voimassa oleva sitoumus tai sopimus (uusi).

 • Et ole hakenut luomukorvauksen maksua, vaikka sinulla on voimassa oleva sitoumus.

 • Et ole hakenut peltokasvipalkkiota, vaikka sinulla on tukeenoikeuttavia kasveja

 • Olet hakenut vain toista nuorten viljelijöiden tukea. 

 • Ahvenanmaan päätukihakua ei ole perustettu. Muista myös hakea Ahvenmaan maakuntahallituksen tuet.

 • Aktiiviviljelijä: Ota yhteyttä kuntaan selvittääksesi, voidaanko tukia myöntää.

 • Peruslohkolle lisättyjen kasvulohkojen pinta-ala ylittää peruslohkon alan. Tarkista kasvulohkojen pinta-ala. Tarkista, onko kyseessä, yhteiskäyttölohko, jolle on jo ilmoitettu kasvulohkoja, peruslohko, jonka ei kuulu olla hallinnassasi tukivuonna 2018. Poista siinä tapauksessa peruslohko tilasi hallinnasta.

 • Kasvulohkolla on ollut edellisenä vuonna pysyvän nurmen alaa vähintään 0.05 ha. Valitsemasi nurmikasvi ei ole sallittu alueella, joka on ollut edellisenä vuonna pysyvää nurmea.

 • Pysyvälle nurmelle ei voi ilmoittaa ympäristökorvauksen kasveja: Viherlannoitusnurmi, Luonnonhoitopelto (nurmikasvit väh. 2v.), Monivuotinen ympäristönurmi, Suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015)

 • Yhteiskäyttöisen lohkon lisätiedoista puuttuu tieto siitä, kuka tai ketkä muut viljelijät viljelevät yhteiskäyttöistä lohkoa.

 • Peruslohkolla ilmoitettujen kasvulohkojen pinta-ala on pienempi kuin peruslohkon pinta-ala.

 • Tilapäisesti viljelemätöntä alaa tai pysyvästi viljelemätöntä alaa on ilmoitettu tänä vuonna sekä edeltävänä vuonna. Tämä saattaa aiheuttaa tukioikeuksien menettämisen kansalliseen varantoon. Pysyvästi viljelemätön ala poistetaan maatalouskäytöstä.

Tukioikeudet

 • Tarkista erotussarake, jotta näet onko sinulla liikaa (+) tai liian vähän (-) tukioikeuksia suhteessa perustuessa tukikelpoiseen alaan nähden ja ilmoita tarvittaessa tukioikeuksien siirrot 15.6. mennessä. Perustuessa tukikelvottomat kasvulohkot kasvattavat erotusta (+), koska näistä kasvulohkoista ei makseta tukea eivätkä ne aktivoi tukioikeuksia. Kasvikoodin tukikelpoisuuden voi varmistaa osoitteesta www.mavi.fi/Tukikelpoisuus

 • Koko tukioikeus (max.1,00 ha) aktivoituu, jos siitä on käytetty vähintään 0,01 ha. Jos tilalla, alueittain tarkasteltuna, jää tukioikeusalaa aktivoimatta kaksi (2) vuotta peräkkäin, menee vastaava määrä tukioikeuksia kansalliseen varantoon korvauksetta.

​Ympäristökorvaus

 • Kasvulohkolle on ilmoitettu toimenpide Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu, mutta toimenpidettä ei ole valittu sitoumukselle.

 • Toimenpiteeseen puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu ei ole valittu yhtään kasvulohkoa.

 • Kasvulohkolle on ilmoitettu toimenpide Orgaanisen katteen käyttö, mutta toimenpidettä ei ole valittu sitoumukselle.

 • Toimenpiteeseen orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla ei ole valittu yhtään kasvulohkoa.

 • Lohkotiedoissa on ilmoitettu viherlannoitusnurmea, kerääjäkasveja, saneerauskasveja tai monimuotoisuuspeltoja, mutta tila ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen Peltoluonnon monimuotoisuus -toimenpiteeseen.

 • Lohkotiedoissa on ilmoitettu suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015), monivuotista ympäristönurmea tai luonnonhoitopeltoa (nurmikasvit, väh. 2 v.), mutta tila ei ole sitoutunut ympäristökorvauksen Ympäristönhoitonurmet -toimenpiteeseen.

 • Olet ilmoittamassa sitoumusalalle pysyvästi viljelemätöntä alaa. Pysyvästi viljelemätön ala poistetaan sitoumukselta ja siitä voi aiheutua takaisinperintä sitoumuskauden ajalta. Voit poistaa lohkon maatalouskäytöstä lomakkeella 102C tai ilmoittamalla vastaavat tiedot peruslohkon lisätiedoissa.

 • Maksun hakija eroaa siitä kenelle sitoumus/sopimus  on tehty. Tee sitoumuksen tai sopimuksen siirto lomakkeella 160.

 • Lohkotiedoissa on sopimuslohkolle ilmoitettu väärä kasvikoodi. Katso oikeat kasvikoodit Hakuoppaaasta Ympäristösopimukset -luvusta.

 • Muista perustaa maisemakasveilla kylvetty monimuotoisuuspelto vuosittain!

 • Muista perustaa riistakasveilla kylvetty monimuotoisuuspelto vuosittain!

Viherryttäminen: viljelyn monipuolistaminen

 • Tilan peltoalasta on yli 75 % heinä- tai nurmikasveja, palkokasveja ja/tai kesannolla. Tila on vapautettu viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen vaatimuksista.

 • Tilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea ja/tai nurmikasveja yli 75 %. Tila on vapautettu viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen vaatimuksista.

 • Vähintään kaksi eri viljelykasvia.

 • Vähintään kolme eri viljelykasvia.

 • Olet ilmoittanut pääkasvia yli 75 % peltoalasta, minkä vuoksi viherryttämistukea leikataan.

 • Olet ilmoittanut kahta tärkeintä pääkasvia yli 95 %, minkä vuoksi viherryttämistukea leikataan.

 • Olet ilmoittanut pääkasvia yli 75 % ja kahden tärkeimmän viljelykasvin yhteenlaskettu osuus yli 95 % peltoalasta, minkä vuoksi viherryttämistukea leikataan.

 • Viljelyn monipuolistamisen vaatimus ei  täyty. Viherryttämistukea leikataan. 

Viherryttäminen: ekologisen alan vaatimus

 • Tilan peltoala on enintään 15 ha.

 • Tilan peltoalasta yli 75 % on heinä- tai nurmikasveja, kesannolla ja/tai palkokasvien viljelyssä. Tila on vapautettu viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksista.

 • Tilan tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea ja/tai nurmikasveja yli 75 %. Tila on vapautettu viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksista.

 • Ekologista alaa ilmoitettu vähintään 5 % tilan peltoalasta. Huomaathan, että kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä ekologisen alan kesannoilla ja ekologisen alan typensitojakasveilla.

 • Ekologista alaa on liian vähän. Viherryttämistukea leikataan. Huomaathan, että kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä ekologisen alan kesannoilla ja ekologisen alan typensitojakasveilla.

 • Ekologisen alan viherkesantoa (nurmi ja niitty) on ilmoitettu enintään 10 % tilan peltoalasta. Jos alaa on yli 10 %, ylittävää alaa ei hyväksytä ekologiseksi alaksi.

 • Ekologisen alan viherkesantoa (nurmi ja niitty) on ilmoitettu enintään 15 % tilan peltoalasta. Jos alaa on yli 15 %, ylittävää alaa ei hyväksytä ekologiseksi alaksi.

Viherryttäminen: pysyvä nurmi

 • Tilalla on pysyvää nurmea

 • Tilalla on Natura-alueella sijaitsevia herkkiä pysyviä nurmia.

Monivuotisten toimenpiteiden tarkisteet

 • ​Suojavyöhykenurmi: Lähtökohtaisesti sinun tulee ilmoittaa suojavyöhykenurmiksi alat, jotka on viime vuonna ilmoitettu ja hyväksytty suojavyöhykenurmiksi. Hallinnansiirtotapauksissa sinun ei kuitenkaan tarvitse jatkaa edellisen viljelijän antamaa suojavyöhykkeen sitoumusta. Uutta suojavyöhykenurmialaa voit ilmoittaa vain siinä tapauksessa, että peruslohkolla on ollut edellisenä syksynä tai tänä vuonna päättynyt erityistukisopimus "suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito" tai "luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen" ja lohko täyttää suojavyöhykenurmen ehdot. Suojavyöhykenurmien tulee sijaita samoilla aloilla kuin viime vuonna. Pienet muutokset pinta-aloissa ovat mahdollisia esim. tarkentuneesta mittauksesta johtuen.

 • LHP-nurmet ja monimuotoisuuspellot: Tilalla on luonnonhoitopeltoja ja/tai monimuotoisuuspeltoja, joihin liittyy kahden vuoden säilyttämisvelvoite. Korostettujen lohkojen osalta tämä velvoite ei mahdollisesti täyty. Tarkista tiedot taulukosta. Jos ilmoitat samalle alalle monimuotoisuuspelto (niitty 1. ja 2. vuosi) pidempään kuin kaksi vuotta, se tulee perustaa toisen vuoden jälkeen uudelleen. Tarkista tämä ehto niiden peruslohkojen osalta, joilla on taulukossa monimuotoisuuspelto (niitty 1. ja 2. vuosi) kolmena peräkkäisenä vuonna.

 • Monivuotiset ympäristönurmet: Sinun tulee ilmoittaa monivuotisena ympäristönurmena alat, jotka on viime vuonna ilmoitettu ja hyväksytty monivuotisiksi ympäristönurmiksi. Hallinnansiirtotapauksissa sinun ei kuitenkaan tarvitse jatkaa edellisen viljelijän antamaa sitoumusta. Uutta monivuotisen ympäristönurmen alaa voit ilmoittaa vain siinä tapauksessa, että peruslohkolla on ollut edellisenä syksynä tai tänä vuonna päättynyt erityistukisopimus "Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely" ja lohko täyttää monivuotisen ympäristönurmen ehdot. Monivuotisten ympäristönurmien tulee sijaita samoilla aloilla kuin viime vuonna. Pienet muutokset pinta-aloissa ovat mahdollisia esim. tarkentuneesta mittauksesta johtuen.

 • Viherlannoitusnurmet: Sama ala voi olla viherlannoitusnurmena enintään kolme vuotta peräkkäin. Taulukossa on listattu peruslohkot, joilla on ilmoitettu viherlannoitusnurmea neljänä peräkkäisenä vuonna. Tarkiste ei huomioi kasvulohkojen sijaintia peruslohkoilla. Varmista, ettei viherlannoitusnurmeksi ilmoittamasi ala ole ollut viherlannoitusnurmea jo kolmena edellisenä vuonna.

 • Saneerauskasvit: Voit ilmoittaa saneerauskasvialaa samalle alalle enintään kaksi vuotta peräkkäin. Taulukkoon on listattu peruslohkot, joilla olet ilmoittanut saneerauskasveja kolmena vuonna peräkkäin. Tarkista, ettei saneerauskasvien viljely osu samalle osalle peruslohkoa kolmena peräkkäisenä vuonna.

Esimerkkejä alustavalla tukiarviolla näkyvistä huomautuksista​

 • Tukioikeuksien määrä rajoittaa maksettavaa tukea. Muista ilmoittaa tarvittaessa tukioikeuksien siirrot.

 • Vapautuminen viherryttämistuen viljelyn monipuolistamisen vaatimuksesta estää maksun ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys-toimenpiteestä. Esto ei koske luonnonmukaisen tuotannon perusteella vapautettua alaa.  

 • Vapautuminen viherryttämistuen ekologisen alan vaatimuksesta estää maksun ympäristökorvauksen kasvipeitteisyys-toimenpiteestä. Esto ei koske luonnonmukaisen tuotannon perusteella vapautettua alaa.

 • Kesantorajoitteen mukaisten kasvien yhteisala ylittää 25 % peltoalasta. Maksettavaa alaa leikataan.

 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää ympäristönhoitonurmet toimenpiteen myöntämisen suojavyöhykkeiden osalta.

 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää ympäristönhoitonurmet toimenpiteen myöntämisen monivuotisten ympäristöhoitonurmien osalta

 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää ympäristönhoitonurmet toimenpiteen myöntämisen luonnonhoitopeltonurmien osalta.

 • Vapautus ekologisen alan vaatimuksesta estää peltoluonnon monimuotoisuus toimenpiteen myöntämisen viherlannoitusnurmien osalta

 • Kerääjäkasvien toimenpiteen korvausta ei myönnetä kasvulohkolle, joka on ilmoitettu ekologiseksi alaksi

 • Olet ilmoittanut yli 20 % luonnonhoitopeltoalaa sitoumuslohkojen pinta-alasta kohdentamisalueella. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta

 • Olet ilmoittanut yli 5 % luonnonhoitopeltoalaa sitoumuslohkojen pinta-alasta. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta

 • Olet ilmoittanut monimuotoisuuspeltoalaa yli 15 % sitoumuslohkojen pinta-alasta kohdentamisalueella. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta

 • Olet ilmoittanut monimuotoisuuspeltoalaa yli 15 % sitoumuslohkojen pinta-alasta. Ylittävältä alalta ei myönnetä korvausta

 • Ilmoittamasi monimuotoisuuspeltojen ja luonnonhoitopeltojen yhteisala ylittää 15 % sitoumusalasta. Ylittävältä osalta ei myönnetä luonnonhoitopellon korvausta

 • Ilmoittamasi monimuotoisuuspeltojen ja luonnonhoitopeltojen yhteisala ylittää 20 % sitoumusalasta kohdentamisalueella. Ylittävältä osalta ei myönnetä luonnonhoitopellon korvausta

 • Ilmoittamasi kerääjäkasvien ala ylittää 25 % sitoumusalasta. Ylittävältä osalta ei myönnetä kerääjäkasvien korvausta

 • Ilmoittamasi saneerauskasvien ala ylittää 25 % sitoumusalasta. Ylittävältä osalta ei myönnetä saneerauskasvien korvausta​​

Vipuneuvoja ei tarkista vuonna 2018 mm. seuraavia asioita: 

 • Vipuneuvoja ei tarkista eläintenpitoa eikä eläintiheyttä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen, sika- ja siipikarjatalouden tukeen eikä luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen.​ Vipu-palvelun maatilaosioissa on eläintiheyslaskentaan käytettävät eläinyksikkömäärät eläinlajeittain 2018.

 • ​Tuki on hakematta, vaikka lohkotiedoissa on siihen oikeuttavia kasveja, pl. edellä mainitut tuet.  ​ 

 • Tukien pinta-alojen vähimmäisvaatimukset.  

 • Viherryttäminen: pysyvien nurmien säilyttämisvaatimus. ​ 

 • Erityis- ja ympäristösopimusten koodien oikeellisuus.  

 • Eläintukien osallistumisilmoitukset. Esimerkiksi tilalla on nautarekisterin mukaan eläimiä, mutta ei voimassa olevaa osallistumisilmoitusta nautapalkkiossa.

 • Lohkojen ilmoittaminen luonnonmukaiseen tuotantoon. Luonnonmukaiseen tuotantoon ilmoitettu lohko on vapautettu viherryttämistuen vaatimuksista luonnonmukaisen tuotannon perusteella. ​Vapautuksen saadakseen lohkon on kuuluttava luomuvalvontaan.


 

Päivitetty 16.4.2018

 
​​​​​​