Word- ja Excel-tiedostot aukeavat parhaiten Firefox- ja Chrome-selaimilla.

Hakuopas tuottajaorganisaatioille (kaikkien alojen yhteinen)

Hakuopas tuottajaorganisaatioksi 2018

Lomakkeet ja opas hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille

353 Hakemus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden hyväksymiseksi.doc353 Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation hyväksymiseksi

354 Hakemus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen toimintaohjelman hyväksymiseksi.doc354 Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation toimintaohjelman hyväksymiseksi

354A Hakemus toimintarahaston määrää koskevan arvion vahvistamiseksi.doc354A Hakemus toimintarahaston määrää koskevan arvion vahvistamiseksi

354B Hakemus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaation toimintaohjelman muuttamiseksi tai toimintaohjelman jatkamiseksi.doc354B Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation toimintaohjelman muuttamiseksi tai toimintaohjelman jatkamiseksi

354C Perusindikaattorit hedelmä- ja vihannestuottajaorganisaation toimintaohjelma.xls354C Perusindikaattorit hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation toimintaohjelma

357 Hakemus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation rahastotuesta

357A Panos- ja tuotosindikaattorit hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatio

357B Tulos- ja vaikutusindikaattorit hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatio

358 Hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden tuotantotietojen ilmoittaminen.doc358 Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation tuotantotietojen ilmoittaminen

Opas: Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot - ohjeet toimintaohjelman laatimiseen ja rahastotukihakemuksen laatimiseen, hakuopas päivitetty 6.2.2015


Lomakkeet muiden alojen tuottajaorganisaatioille

482 Hakemus tuottajaorganisaation hyväksymiseksi

362 Hakemus maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatioiden hyväksymiseksi.doc362 Hakemus maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation hyväksymiseksi

Hakuopas ja hakemuslomake toimialaorganisaatioille

Hakuopas toimialaorganisaatioksi

492 Hakemus toimialaorganisaation hyväksymiseksi

Lomakkeet asiakkaan rekisteröitymiseksi

561000 Asiakkaan rekisteröintihakemus

561000M Asiakkaan rekisteröintitietojen muutosilmoitus