Strategiamme vie Maaseutuvirastoa kohti vuotta 2017. Virasto täyttää tuolloin 10 vuotta: se on nuori, mutta jo paikkansa vakiinnuttanut toimija.

Mavin ensimmäinen, vuoteen 2012 ulottunut strategia ohjasi toimintatapamme muovautumista ja viraston alueellistamista Seinäjoelle. Nykyinen strategia kirkastaa edelleen viraston ydintehtäviä ja tekee näkyväksi tärkeimmät päämäärämme vuoteen 2017 saakka.

Perustehtävämme pysyy: Mavi luo edellytyksiä elinvoimaiselle maaseudulle, joka tuottaa ruokaa ja hyvinvointia luonnonvaroja kestävästi käyttäen.

Teemme tämän yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa. Haluamme tarjota jokaiselle asiakkaalle helppokäyttöiset ja laadukkaat palvelut – tiedon ja tuen – oikein ja ajallaan. Avainasemassa on sähköinen asiointi.

Vuonna 2015 käynnistyvän EU-ohjelmakauden uusi yhteinen maatalouspolitiikka luo toimintapuitteet tuleville vuosille. Strategiakauden tärkein tehtävämme on uuden tukijärjestelmän hallittu toimeenpano yhdessä kumppaneidemme ELY-keskusten, kuntien yhteistoiminta-alueiden sekä paikallisten toimintaryhmien kanssa.

Toiminta-ajatus

Kumppanuutta ja hyvää hallintoa elinvoimaisen maaseudun parhaaksi

• Tietoa ja tukea – oikein ja ajallaan

• Asiakasta ja asiantuntijuutta arvostaen

Visio 2017

Maatalous ja luonnonvarat – leipää ja hyvinvointia!

• Menestyvät yritykset maaseudulla

• Sähköisesti enemmän vähemmällä

Arvot

Asiantuntevasti

• Työmme perustuu toimialueemme perusteelliseen tuntemiseen

Luotettavasti

• Olemme avoimia, mutta säilytämme luottamuksellisuuden

• Tukimaksut oikein ja ajallaan

Yhteisöllisesti

• Kuuntelemme kumppaneitamme ja asiakkaitamme

• Meillä on vahva halu toimia yhdessä