Vipu – Viljelijän verkkoasiointi 

Mavin perustamisesta lähtien olemme panostaneet viljelijöiden sähköiseen asiointiin. Nykyisessä Vipu-palvelussa viljelijä voi selata maatilaansa liittyviä tietoja ja tarkastella maatilansa peruslohkoja karttapalvelusta. Viljelijä voi Vipu-palvelussa lisäksi tallentaa ja lähettää sähköisiä tukihakemuksia. Sähköisen asioinnin lisäämisellä tehostetaan myös hallintoa.  

Tukisovelluksen uudistaminen

Tukisovellus on Mavin merkittävin ja laajin järjestelmä, jolla käsitellään viljelijätuet ja hallinnoidaan maatilarekisteriä. 

Tukisovelluksen uudistamishankkeen tavoitteena on ollut rakentaa uusi sähköinen viljelijätukien hallinnointijärjestelmä, johon yhdistyy sähköinen tukihaku. Samalla tavoitteena on ollut uudistaa viljelijätukien hallintoa kohti sähköistä asiankäsittelyä sekä toteuttaa uuteen järjestelmään maatalouspolitiikan uudistustarpeet. Sähköisen asiankäsittelyn perustana toimii sähköinen arkisto. Uusi Tukisovellus on otettu käyttöön vaiheittain vuosien 2013–2015 aikana.

Sähköinen asianhallinta ja arkistointi mahdollistavat tukien kokonaan sähköisen käsittelyprosessin tuen hakemisesta aina tukipäätöksen postitukseen asti. Sähköiseen arkistoon tallentuvat tukien ja lomakkeiden käsittelyn eri vaiheet, toimenpiteet sekä niihin liittyvät asiakirjat, kuten saapuneet lomakkeet ja päätöstulosteet. Sähköisen postituksen avulla on mahdollista postittaa asiakirjoja sähköisesti viljelijälle. Asiakirjat arkistoituvat sähköiseen arkistoon postituksen yhteydessä. 

Hyrrä

Hyrrä-tietojärjestelmä mahdollistaa tukien haun sähköisesti. Hakija voi jättää tuki- ja maksuhakemukset sähköisesti. Asiakkaiden tunnistautumisessa hyödynnetään Katso-palvelua, mikä mahdollistaa tuen hakijan kirjautumisen järjestelmään omilla pankkitunnuksilla.   

Hyrrä-järjestelmällä hallinnoidaan mm. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta rahoitettavat maaseudun yritys- ja hanketuet, maatalouden investointituet sekä nuorten viljelijöiden aloitustuet.  

Hyrrä-tietojärjestelmän kehittäminen alkoi vuonna 2012. Hyrrä korvaa Hanke2007- ja Rahtu-tietojärjestelmät.

Teetimme lokakuussa 2015 Hyrrä-kehittämistäprojektista arvioinnin, jossa tarkasteltiin projektin tilannetta ja annettiin kehityssuosituksia. 

 

Nekka

Koulumaitosovellus Nekka tehostaa ja selkeyttää tuen hakemista, asiakaspalvelua ja hallintoa. Nekkaan kirjaudutaan Katso-tunnuksilla.

Nekka kokoaa yhteen sovellukseen koulumaitotuen asiakas- ja toimipisterekisteröinnin, lukuvuositiedot, hakemisen, hakemusten käsittelyn ja raportoinnin.

Nekka tukee Mavin ja julkishallinnon sähköisen asioinnin sekä palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä.