Tuki viljelijän tilillä on monen työvaiheen summa 

Katso video

hannu-hameenniemi.jpg

Viljelijätuet muodostavat suurimman osan – noin 75 prosenttia – vuosittain maksettavista noin 2 miljardin tukimaksuista.  Ne maksetaan pinta-alaa, eläintä tai eläinyksikköä tai tuotettua määrää kohden. Viljelijätuet ovat EU:n kokonaan rahoittamia eli suoria tukia, EU:n osarahoittamia tukia tai kansallisesti rahoitettuja tukia.

Polku tietojärjestelmissä hakemuksen jättämisestä tuen maksamiseen on monivaiheinen. Ensin kunta tai ELY-keskus tarkistaa kaikki hakemukset ja varmistaa, että haetun tuen ehdot täyttyvät.

Tiettyjä tukia tai tukien maksueriä voidaan alkaa maksaa heti hakemuksen tarkistamisen jälkeen. Osassa tuista maksaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maatilavalvonnat koko Suomessa on saatu valmiiksi. Maatilavalvonta tehdään vuosittain noin 5 %:lle tuenhakijoista.

Kun kunnissa tai ELY-keskuksissa on painettu hyväksymisnappia tuen myöntämiseksi, maksuaineistot siirtyvät maksatusjärjestelmään. Maaseutuvirasto asiatarkastaa ja hyväksyy maksut ja siirtää ne pankkeihin. Maksamiseen tarvittava rahamäärä varataan etukäteen Valtiokonttorista. Pankkiyhteyksistä riippuen maksut ovat tuensaajien tileillä 1–3 pankkipäivän sisällä.

Maaseutuvirasto kouluttaa ja ohjeistaa kunnat ja ELY-keskukset työtä varten. Ohjausrooli on tuttu muun muassa viraston ylitarkastaja Hannu Hämeenniemelle.

1. Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Hannu Hämeenniemi. Toimin ylitarkastajana maaseutuelinkeino-osastolla.  Siirryin nykyisiin tehtäviini tukien maksatuksesta. Mavi-historiaa on tällä hetkellä takana kaksi ja puoli vuotta.

2. Mitä työhösi Mavissa kuuluu?

Tehtäviini kuuluu kuntien ja ELY-keskusten koulutusta, neuvontaa, ohjeistusta ja muuta yhteistyötä viljelijätukien myöntöön ja maksamiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi hoidan maksujen käsittelyyn sekä tukijärjestelmien rahoitukseen liittyviä tehtäviä.

3. Mikä on työssäsi haastavinta?

Ennen kuin tuki näkyy viljelijän tilillä, tarvitaan todella monen ihmisen työpanos ja monta työvaihetta. Koko prosessin – tietojärjestelmien, myönnön, valvonnan ja maksamisen – on toimittava saumattomasti.  Tämän palapelin yhteensovitus on työssäni haastavinta.

4. Mikä tuottaa iloa?

Suurimpia ilonaiheita ovat haastavat työtehtävät sekä asiantuntevat ja mukavat työkaverit.

5. Miten byrokraattinen olet asteikolla 1–10?

Vaikeat asiat koetaan byrokraattisiksi. Jos vaikeat asiat osataan esittää yksinkertaisesti, vähenee byrokratiakin. Tätä tavoittelen itse työssäni, siksi arvosana 6. 

 

Viljelijä-virkamiehen työpiste on pellon laidalla

Katso video

piia-ylikoski.jpgViljelijät käyttävät pääosin sähköistä asiointia: lähes 90 prosenttia viljelijätukihakemuksista tehdään verkossa viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa. Sähköinen asiointi helpottaa sekä viljelijän että hallinnon työtä. Sähköisen hakemuksen voi jättää mihin kellonaikaan tahansa ja se sisältää tarkisteita, jotka auttavat viljelijää välttämään virheitä. Vipu-palvelusta hakemus siirtyy sähköisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen käsiteltäväksi ja lopulta käsittelyn jälkeen sähköiseen arkistoon. 

Tärkeä osa Vipu-palvelun ja muiden maataloushallinnon tietojärjestelmien kehittämistä ovat käyttäjätestaukset, joiden järjestäminen on osa Maaseutuviraston tietojärjestelmäasiantuntija Piia Ylikosken työtä. Paitsi tietojärjestelmätyö, myös viljelijän arki on Piialle tuttua: kotitilalla kasvaa öljypellavaa.

1. Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Piia Ylikoski ja asun Kauhajoella. Työpaikkani Maaseutuvirasto on Seinäjoella noin 60 kilometrin päässä ja teen osan työpäivistäni etätöinä. Etätyösopimuksen ansiosta pystyn yhteen sovittamaan työni Mavissa ja maatilan pyörittämisen. Tekniikka toimii ja etäpäivinä esimerkiksi osallistun palavereihin kotoa käsin. Kun työpäiväni Mavissa päättyy, pystyn siirtymään suoraan tilan töihin. Minulla on kasvinviljelytila ja lisäksi teen kylvöjen ja kasvinsuojelun urakointia.

2. Mitä työhösi Mavissa kuuluu?

Työhöni Maaseutuvirastossa kuuluu Vipu-palvelun kehittäminen. Olen Mavissa nyt yhdeksättä vuotta ja edelleen unelmatyössäni. Olen mukana määrittelyissä, testauksessa ja koulutuksissa ja Vipu-palvelun viestinnässä. Teen yhteistyötä kuntien, ELY-keskusten, neuvojien ja viljelijöiden kanssa.

3. Mikä on työssäsi haastavinta?

Haastavinta on koko ajan muuttuva tukijärjestelmä ja sen saaminen Vipu-palveluun erilaisten maatilojen tarpeet huomioiden. On tärkeää, että maksut hoidetaan oikein perustein, tällöin vältytään viljelijän kannalta ikäviltä takaisinperinnöiltä.

4. Mikä tuottaa iloa?

Iloa tuottaa loistava tiimi, jonka kanssa teen töitä ja Vipu-palvelun kehittämiseen saamamme palautteet viljelijöiltä ja neuvojilta. Käyttäjätestauksesta saamme hyviä kehittämisehdotuksia sekä Vipu-palvelun että hallinnon tietojärjestelmien kehittämiseen.

5. Miten byrokraattinen olet asteikolla 1–10?

Koska olen toiselta ammatiltani viljelijä, niin ei minusta kovinkaan byrokraattista taida saada.

 

Monimutkaisista tukiehdoista yksinkertaisiin tietojärjestelmiin

Katso video

ilkka-kommeri.jpgTukisovellus on Mavin merkittävin ja laajin tietojärjestelmä, jolla käsitellään viljelijätuet ja hallinnoidaan maatilarekisteriä. Tukisovelluksessa yhdistyvät viljelijätukien hallinnointi ja arkistointi sekä viljelijöiden sähköinen tukihaku.

Ilkka Kommerin työ näyttäytyy sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille että viljelijöille Tukisovelluksen ja viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipun kautta. Viljelijän näkökulman huomiointi on Kommerin työssä tärkeää, mutta luontevaa: johtava tietojärjestelmäasiantuntija pyörittää myös itse kasvinviljelytilaa Asikkalassa.

1. Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Ilkka Kommeri, agronomi Asikkalasta, Päijät-Hämeestä. Työtäni teen pääsääntöisesti kotoa käsin, sillä virkatyöni ohella olen maanviljelijä.

2. Mitä työhösi Mavissa kuuluu?

Työhöni kuuluu tietojärjestelmien määrittelyä ja suunnittelua. Myös prosessien kehittäminen liittyy työhöni, sillä tehtävässäni pitää huomioida koko tukiprosessi hakemisesta käsittelyyn ja valvonnasta maksamiseen.

Viime vuosina olen keskittynyt erityisesti Vipu-palvelun kehittämiseen.

3. Mikä on työssäsi haastavinta?

Tukijärjestelmät ovat erittäin monimutkaisia, joten tukiehtojen saaminen tietojärjestelmiin on todella haastavaa. Työssäni haastavinta on se, että tietojärjestelmän pitäisi olla käyttäjälle yksinkertainen riippumatta siitä, miten monimutkaisia tukiehdot ovat.

4. Mikä tuottaa iloa?

Iloa työssäni tuottavat onnistumiset, esimerkiksi järkevien ja yksinkertaisten ratkaisujen löytäminen monimutkaisiin asioihin. Iloa tuottavat myös asiakaskontaktit, joissa asiakas on tyytyväinen meiltä saamaansa palveluun.

5. Miten byrokraattinen olet asteikolla 1–10?

En ole koskaan pitänyt itseäni byrokraattisena. Arvioisin asettuvani asteikolla kolmosen kohdalle.

 

Virkamiehen kädenjälki näkyy hakumateriaalissa

Katso video

marika-lehtinen.jpgViljelijätukien maksaminen perustuu EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan. EU-asetukset ja Euroopan komission antamat tarkemmat toimeenpanosäädökset ohjaavat tukien toimeenpanoa kaikissa jäsenmaissa.

Yksittäisellä jäsenmaalla on mahdollisuus soveltaa kansallista maatalouspolitiikkaa unionin säädösten antamissa rajoissa. Kansallisen lainsäädännön valmistelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Maaseutuvirasto vastaa maataloustukien toimeenpanosta. Se siirtää säädökset käytäntöön myönnöstä maksuun yhdessä kumppaniensa ELY-keskusten ja kuntien kanssa. Lisäksi Mavi vastaa sähköisestä asioinnista ja tietojärjestelmistä.

Mavi julkaisee asiakkailleen oppaita, ohjeita ja lomakkeita. Niiden avulla tarjotaan tietoa tuista ja opastetaan tukien hakemisessa. Ylitarkastaja Marika Lehtinen on yksi mavilaisista, jotka kesyttävät säädöksiä käytännöksi viljelijöille.

1. Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Marika Lehtinen. Olen työskennellyt Mavissa ylitarkastajana kuusi vuotta ja koulutukseltani olen agronomi. 

2. Mitä työhösi Mavissa kuuluu?

Tehtäviini kuuluvat riistavahinkokorvausten myöntö ja EU:n eläinpalkkioiden toimeenpano. Käytännössä työni näkyy viljelijälle erilaisina hakumateriaaleina niin verkossa kuin paperimuodossa.

3. Mikä on työssäsi haastavinta?

Työssäni haastavinta ovat kiire ja nopeasti muuttuvat tilanteet. Tämä kysyy paineensietokykyä ja kykyä organisoida työtä.

4. Mikä tuottaa iloa?

Hyvä työilmapiiri ja tekemisen meininki tuottavat iloa. Palkitsevaa on, kun saamme rakennettua jonkin tukijärjestelmän alusta loppuun niin, että tukien hakeminen on viljelijälle mahdollisimman selkeää ja helppoa.

5. Miten byrokraattinen olet asteikolla 1–10?

Virkamiehenä velvollisuutenani on tietenkin toimia lainsäädännön edellyttämällä tavalla – mutta maalaisjärkeä unohtamatta. Tämä yhdistelmä tuottaa arvosanan 7.