Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat luonteeltaan enemmän Maaseutuviraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia eivätkä lopullisia maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat

Maaseutuviraston strategia 2013–2017 
Maaseutuviraston strategia 2012

Mavin toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään Mavin toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on Mavin itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

TTS 2012–2015 
TTS 2011–2014 
TTS 2010–2013 
TTS 2009–2012

Mavin talousarvioehdotus maa- ja metsätalousministeriölle

Mavin talousarvioesitys 2010

Hallituksen talousarvioesitys

Maaseutuviraston toimintamenot 2011 
Maaseutuviraston toimintamenot 2010 

Alueellistaminen

Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet, väliraportti

mavi_alueellistaminen loppuraportti.pdfMaaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet, loppuraportti

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma.pdfAvoimen hallinnon toimintasuunnitelma.pdf

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Toiminnan ulkoinen arviointi

Maaseutuviraston ulkoinen arviointi 2016