27.9.2016

Maaseutuvirasto maksaa vuoden 2015 petoeläinvahinkokorvausten loppuerät 29.9. alkaen. Maksuun tulevat poro-, viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen sekä poikkeuksellisen suurten porovahinkojen korvausten loppuerät.

Petoeläinvahinkokorvausten ennakot maksettiin toukokuussa 2016, jolloin vahinkojen määrästä korvattiin 51 %. Korvauksia maksetaan yhteensä noin 5,8 miljoonaa euroa.

Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset postittavat korvauspäätökset korvausten maksamisen yhteydessä.

Petovahinkokorvauksia voidaan maksaa karhun, suden, ahman ja ilveksen aiheuttamista vahingoista. Vahinkoja arvioivat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
0295 31 2285
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi