26.1.2015

EU:n ruoka-avun jakamiseksi on alkanut kumppaniorganisaatioiden haku. Kumppaniorganisaatioita ovat kansalaisjärjestöt ja muut avuntarvitsijoiden kanssa työskentelevät organisaatiot. Niiden tehtävänä on jakaa Suomen vähävaraisten avun toimenpideohjelmasta saamansa elintarvikkeet maksutta vähävaraisille. Lisäksi kumppaniorganisaatiot tekevät vähävaraisten henkilöiden osallisuutta tukevia liitännäistoimenpiteitä tai tiedottavat näistä toimenpiteistä.

Ensivaiheessa Maaseutuvirasto valitsee kumppaniorganisaatiot ruoka-avun jakajiksi ajalle 2015–2016. Ajanjakso sisältää kolme elintarviketoimitusta kumppaniorganisaatioille: syksyllä 2015, keväällä 2016 ja syksyllä 2016.

Kumppaniorganisaatiohakuaika on 26.1.–20.2.2015. Haku sisältää kumppaniorganisaatioiden arvion tarvitsemistaan elintarvikkeista ja niiden määristä jakelukaudelle.

Maaseutuvirasto päättää kumppaniorganisaatioiden valinnasta kevään kuluessa. Kumppaniorganisaatioille toimitettavat elintarvikemäärät vahvistetaan sen jälkeen, kun ruokien toimittajat on kilpailutettu ja määrät ovat tarkentuneet. Ensimmäiset elintarvikkeiden jakelut järjestetään arviolta kesän jälkeen alkusyksystä 2015.

Maaseutuvirasto toimii ohjelman hallintoviranomaisena. Mavi tekee keskitetysti ruokien ja kuljetukseen kumppaniorganisaatiolle tarvittavat välivarastointi- ja kuljetuspalvelujen ostot.

Euroopan komissio vahvisti 16.12.2014 Suomen vähävaraisten avun toimenpideohjelman. Ohjelmalla toteutetaan EU:n vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta tuettua ruoka-apua Suomessa ohjelmakaudella 2014–2020.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sari T. Niemi
0295 31 2362
ruoka-apu(at)mavi.fi

Hakuopas ja hakemuslomake

EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille