17.3.2016

EU:n komissio on päivittänyt 12.2.2016 tulkintaohjeen EU:n puutavara-asetuksesta.

Uusin versio tulkintaohjeesta löytyy kaikilla EU:n kielillä komission sivuilta:

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Marko Lehtosalo
0295 31 2397
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

www.mavi.fi