4.2.2016

Viljelijöiden on ilmoitettava vuonna 2015 hallinnassaan olleen siipikarjan, hevosten ja ponien määrä Vipu-palvelussa viimeistään 15.2.2016. Ilmoitus on tehtävä, jos eläinmäärää halutaan käyttää eläintiheyslaskennassa. Eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta hakeneiden tilojen on tehtävä ilmoitus joka tapauksessa, koska korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Viljelijöiden ei pääsääntöisesti tarvitse ilmoittaa rekisterieläinten (naudat, siat, lampaat, vuohet) määriä, koska hallinto saa ne eri eläinrekistereistä. Kuitenkin yhteisön on ilmoitettava eläinrekisterit, joista haluaa yhteisön osallisen eläinmääriä poimittavan mukaan yhteisön eläinmäärälaskentaan. Myös yhteisön osallisen on ilmoitettava eläinrekisterit, joista haluaa yhteisön eläinmääriä poimittavan mukaan omaan eläinmäärälaskentaansa. 

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos tukeen vaadittava eläintiheys täyttyy rekisterieläimillä, eläimiä ei käytetä eläintiheyslaskennassa tai yhteisö/yhteisön osallinen ei käytä kuin oman tilansa eläinmäärää.

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta sioista ja siipikarjasta. Luonnonmukaisten kotieläintilojen on ilmoitettava kaikkien eläinlajien mahdolliset tuotantotauot, jos tilan eläintiheys ei muuten täyty.

Maaseutuvirasto suosittelee ilmoituksen tekemistä Vipu-palvelussa. Ilmoituksen voi tarvittaessa tehdä myös paperilomakkeilla 461 ja 179.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tietojärjestelmäasiantuntija Piia Ylikoski

0295 31 2344

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi