01.11.2013

Eläinten hyvinvoinnin tuen ensimmäisen erän maksuaika alkaa 8. marraskuuta. Ensimmäisessä erässä maksetaan noin 53 prosenttia kokonaistukimäärästä. Loppuerä voidaan maksaa keväällä 2014. Se maksetaan ohjelmakauden 2014–2020 varoista sen jälkeen, kun uutta rahoituskautta koskeva ohjelmaesitys on toimitettu komissiolle ja tuen valvonnat on saatu päätökseen.

Vuonna 2012 ensimmäisessä erässä maksettiin 75 prosenttia kunkin tilan kokonaistukimäärästä. Tarkoituksena oli tänä vuonna maksaa sama prosenttiosuus, mutta se ei kuitenkaan ole EU-rahoituskehyksen ylittymisen vuoksi mahdollista. Koko ohjelmakaudelle on asetettu kullekin kehittämisohjelmaan sisältyvälle tukimuodolle oma EU-rahoituskehyksensä eli rahoituksen enimmäismäärä.

Eläinten hyvinvoinnin tuki uudistettiin vuonna 2012. Viljelijät saivat tehdä uusia hyvinvoinnin tuen sitoumuksia uusin ehdoin ja uusin tukitasoin. Muutosten johdosta yhä useampi kotieläintila sitoutui hyvinvoinnin tukeen ja tuen kokonaismenekki lähes nelinkertaistui.

 

Lisätietoja Maaseutuivrastosta:

 

Ylitarkastaja Ulla Sihto

Maaseutuvirasto

020 7725 658

etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Neuvotteleva virkamies

Juha Palonen

Maa- ja metsätalousministeriö

02951 62356

etunimi.sukunimi@mmm.fi