27.05.2014

Maaseutuvirasto aloittaa torstaina 5.6.2014 eläinten hyvinvoinnin tuen toisen erän maksamisen viljelijöille. Eläinten hyvinvoinnin tuki maksetaan kahdessa erässä, joista marraskuussa 2013 maksettu ensimmäinen erä oli 58 prosenttia tuesta. Toisessa erässä maksetaan loput 42 prosenttia tuesta. 

Asetusten mukaan tukea koskevien valvontojen tulee olla suoritettuina ennen tuen maksamista. Eläinten hyvinvoinnin tuen kaikki tilavalvonnat on suoritettu, mutta yksittäisillä tiloilla voi vielä olla valvonnan tallennukset kesken. Tilat, joilla valvonta on kesken, ovat maksukiellossa kunnes valvonta on tallennettu valmis-tilaan. Terveydenhuoltokäynti- ja suunnitelmalomakkeiden ristiintarkastusajot on ajettu tukisovelluksesta 26.5.2014.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tuen maksaminen:

Ylitarkastaja Velimatti Mukkila

Puh. 029 531 2285

Tuen myöntö:

Ylitarkastaja Essi Wallenius

Maaseutuvirasto

puh. 029 531 2463

etunimi.sukunimi@mavi.fi