19.04.2013

Vuoden 2013 Hakuoppaaseen tulee kaksi täydennystä ja Täyttöohjeisiin yksi täydennys.

Korjaus Täyttöohjeiden liitteeseen 2

Vuonna 2013 viljojen ja palkokasvien suojattujen lajikkeiden TOS-maksu on 4,20 €/ha + alv ja perunan 22,50 €/ha + alv.

Täydennys Hakuoppaan liitteeseen I

EU on laajentanut kahden hamppulajikkeen tukikelpoisuutta. Asetusmuutoksen jälkeen Finola ja Tiborszállási ovat tukikelpoisia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa tästä tukivuodesta alkaen. Lajikkeiden tulee täyttää tukikelpoisuusehdot, joihin kuuluu mm. enimmäis-THC-pitoisuus.

Suomessa muutos koskee Tiborszállási-lajiketta, sillä Finola on ollut Suomessa tukikel-poinen vuodesta 2011 alkaen. Asetusmuutoksen jälkeen Tiborszállási on tukikelpoinen Suomessa mm. tilatuessa, ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa.

Täydennys Hakuoppaan sivulle 86

Jos aikaisemmin tehty ja voimassa oleva terveydenhuoltosopimus on jo aikaisemmin toimitettu kuntaan, terveydenhuoltosopimusta ei tarvitse toimittaa uudelleen.

Jos kuntaan aikaisemmin toimitettuun terveydenhuoltosopimukseen on tullut muutoksia, uusi terveydenhuoltosopimus on toimitettava kuntaan 10 työpäivän kuluessa. Muutoksia voivat olla muun muassa sopimuseläinlääkärin muuttuminen kunnaneläinlääkäristä yksityiseksi eläinlääkäriksi tai eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumuksen hallinnan muuttuminen sitoumuksen siirron yhteydessä (esim. tilojen yhdistyminen, koko tilan hallinnan siirrot).