25.7.2013

Haku mehiläishoito-ohjelman toteuttamiseksi

EU-osarahoitteinen kansallinen mehiläishoito-ohjelma on suunnattu mehiläisalan toimijoiden ohjelmaksi, jolla pyritään parantamaan mehiläistuotteiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevia edellytyksiä. Euroopan yhteisö ja Suomen valtio rahoittavat ohjelmia yhdessä. Ohjelmien hakuaika on 25.7.2013¬15.8.2013.

Kansallinen mehiläishoito-ohjelma on Euroopan komission 18.7.2013 hyväksymä. Ohjelmalle haetaan toteuttajaa koko kolmivuotisen ohjelman ajaksi ja ohjelman toteutus sijoittuu aikavälille 1.9.2013¬31.8.2016. Ohjelman toteuttaja voi olla mehiläishoitoalaa edustava rekisteröity yhdistys tai osuuskunta tai useampi toimija yhdessä.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kuvata, miten alan toimija aikoo toteuttaa kansallisessa mehiläishoito-ohjelmassa kuvatut ohjelmatoimet, millaiset resurssit ja asiantuntemus toimijalla on käytettävissään ja ilmoittaa mahdollinen tarkempi aikataulu ohjelman toteuttamisesta.

Yhteisön rahoitusosuus EU-osarahoitteisissa ohjelmissa on 50 prosenttia ja Suomen valtion osuus on 50 prosenttia. Tuki on siten maksimissaan 100 prosenttia hyväksytyistä ohjelman mukaisista kustannuksista. Ensimmäisen ohjelmavuoden maksimitukimäärä on 215 602 euroa, toisen vuoden 215 642 euroa ja kolmannen vuoden 215 378 euroa.

 Hakemukset tulee toimittaa Maaseutuvirastoon postitse 15.8.2013 mennessä osoitteeseen:

 

Maaseutuvirasto/

Markkinatukiosasto

PL 405

60101 Seinäjoki

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

 Ylitarkastaja  Jenni Anttila

020 772 5527

jenni.anttila@mavi.fi

 

Yksikön johtaja Maarit Mukkala

020 772 5575

maarit.mukkala@mavi.fi