07.11.2013

Lopulliset kansalliset kotieläintuet emolehmistä, emolehmähiehoista, hiehoista, sonneista, häristä, hevosista, uuhista ja kutuista maksetaan marraskuun aikana. Maksetut tuet ovat tuenhakijoiden tileillä torstaista 21.11.2013 alkaen.

Vuonna 2013 teurastettujen hiehojen, sonnien ja härkien lopullisten kansallisten kotieläintukien tavoitteellinen maksuaika on huhtikuussa 2014. Mahdollisista maksuaikataulumuutoksista tiedotetaan tarvittaessa myöhemmin.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Velimatti Mukkila

020 7725 683

etunimi.sukunimi@mavi.fi