6.2.2014

Kasvihuonetukea voi tänä vuonna hakea myös sähköisesti Vipu-palvelun kautta. Tukihakemuslomakkeet paperista hakua varten postitetaan viime vuonna kasvihuonetukea hakeneille helmikuun alussa. Lomake löytyy myös internetsivulta (www.suomi.fi) numerolla 109. Viimeinen hakupäivä on 28.2.2014. Hakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Ennen kuin kasvihuonetukea voi hakea hakijan tulee varmistaa, että maatilan tiedot ja tilan asiointioikeudet ovat kunnossa. Tämä tapahtuu palauttamalla tilalle aikaisemmin syksyllä tullut Mavin lomake 455 kuntaan, ellei lomaketta ole palautettu jo syksyllä. 

Sähköinen haku mahdollista

Kasvihuonetukea haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa (https://vipu.mavi.fi). Sähköinen tukihaku on auki 10.2. – 28.2. Viimeisen hakuajankohdan jälkeen hakemuksen voi toimittaa ainoastaan paperisena. Viljelymuutokset voi ilmoittaa 1.3. alkaen.

Tuen ehdot pysyneet samana

Vain tuen haku- ja ilmoitusmenettelyä on muutettu.  Esimerkiksi pohjoista ja Etelä-Suomen kasvihuonetukea haetaan samalla hakemuksella sekä viljelysuunnitelma sisältyy nyt hakemustietojen sisään.

Kasvihuonetuen ennakon maksu on näillä näkymin huhtikuun lopulla ja lopullinen tuki lokakuussa. Tukitaso on A ja B-tukialueilla ja C-tukialueella erisuuruinen.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
Puh. 0295 31 2423
etunimi.sukunimi@mavi.fi