2.7.2015

Lihan kuljetusavustusta vuodelta 2014 voidaan maksaa kirjanpitovelvollisille lihan ostajille. Kuljetusavustusta voi saada Lapin maakunnassa sijaitsevalta tuotantopaikalta hyväksyttyyn teurastamoon tapahtuneista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista.

Kuljetusavustusta myönnetään Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden ja aluehallintoviraston hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi. 

Kuljetusavustusta maksettaessa noudatetaan valtioneuvoston asetuksen mukaista kuntakohtaista tukialuejakoa. Tukialueilla C3-P2 ja C3-P3 tuotetun lihan osalta maksetaan avustusta 39,41 euroa/tonni, tukialueilla C3-P4 ja C4-P4 tuotetun lihan osalta 69,07 euroa/tonni ja tukialueella C4-P5 tuotetun lihan osalta 157,84 euroa/tonni. 

Lihan kuljetusavustusta haetaan lomakkeella 450, joka on toimitettava täytettynä lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään 17.8.2015.  

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja  Pia Mattila
p. 0295 31 3442
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi