28.06.2013

Valtioneuvoston asetuksen 564/2012 3 §:n mukaan lihan kuljetusavustusta vuodelta 2012 voidaan maksaa kirjanpitovelvollisille lihan ostajille Lapin maakunnassa sijaitsevalta tuotantopaikalta hyväksyttyyn teurastamoon tapahtuvista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista.

Kuljetusavustusta myönnetään Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden ja Aluehallintoviranomaisen hyväksymien poroteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella, jos eläimen ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi.

Kuljetusavustusta maksettaessa noudatetaan valtioneuvoston asetuksen mukaista kuntakohtaista tukialuejakoa. Tukialueilla C3-P2 ja C3-P3 tuotetun lihan osalta maksetaan avustusta 39,41 euroa/tonni, tukialueilla C3-P4 ja C4-P4 tuotetun lihan osalta 69,07 euroa/tonni ja tukialueella C4-P5 tuotetun lihan osalta 157,84 euroa/tonni.

Lihan kuljetusavustusta haetaan lomakkeella 450, joka tulee toimittaa täytettynä lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään 19.8.2013.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Pia Mattila

p. 020 772 5528

etunimi.sukunimi@mavi.fi