23.10.2013

Maaseutuvirasto maksaa vuoden 2012 vesistön poikkeuksellisista tulvista maa- ja puutarhataloudelle, puustolle ja ammatin harjoittamiselle aiheutuneiden vahinkojen korvaukset 30.10.2013 alkaen. Yksityistaloudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaukset on maksettu aiemmin tänä vuonna.

Poikkeuksellisista vesistötulvista maa- ja puutarhataloudelle, puustolle ja ammatin harjoittamiselle aiheutuneista vahingoista muodostui korvattavaa yhteensä noin 275 000 euroa. Valtio korvaa hakijalle 60 prosenttia aiheutuneen vahingon määrästä.

Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta on kumottu 1.1.2014 alkaen. Poikkeuksellisten vesistötulvien kasvaville tai korjuuvaiheessa oleville puutarhatuotteille sekä ulkona varastoidulle korjatulle sadolle aiheuttamista vahingoista voi 1.1.2014 alkaen hakea korvausta satovahinkolain perusteella.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Merja Uusi-Laurila

040 714 5793

etunimi.sukunimi@mavi.fi