17.09.2013

Maaseutuvirasto päivittää syksyn aikana maatilojen tiedot ja viljelijätukien asiointioikeudet. Tarkoituksena on, että jatkossa allekirjoittaminen ja valtuutusten antaminen hoituvat viljelijöiltä entistä toimivammin. Viljelijöille lähetetään lomake, joka on palautettava täytettynä lokakuun loppuun mennessä. Lomakkeen palauttaminen varmistaa sujuvan tukihaun vuonna 2014.

Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipun käyttöoikeudet päättyvät vuoden 2013 lopussa. Vuoden 2014 alusta lähtien sähköisen tukihakemuksen voivat tehdä vain tilat, joilla on uudistetut asiointioikeudet Vipu-palveluun. Maatila saa oikeudet valtuuttamalla tilan ensisijaisen viljelijän lomakkeella 455, Maatilan tietojen ajantasaistus ja valtuutus viljelijätukiasiointiin.

Lomake 455 lähetetään viljelijöille syyskuun loppupuolella. Varmistaakseen sujuvan tukihaun vuonna 2014 viljelijän tulisi palauttaa lomake 455 täytettynä 31.10.2013 mennessä. Uudistus koskee sekä paperilomakkeella tukea hakevia että sähköisiä hakijoita. Lomakkeen voi palauttaa palautuskuoressa tai sen voi viedä kuntaan.

Lomakkeella 455 valtuutettu henkilö saa sekä oikeuden allekirjoittaa yksin kaikki viljelijätukiasiointiin liittyvät asiakirjat että asiointioikeudet Vipu-palveluun. Lisäksi hän voi antaa Vipu-palvelussa vastaavia oikeuksia myös muille henkilöille, kuten perheenjäsenille, yhtiökumppaneille tai neuvojalle. Jos ensisijaiselle viljelijälle ei anneta asiointioikeuksia, maatila voi hakea tukia ainoastaan paperilomakkeilla.

Kaikki tilan omistajiksi merkityt pääsevät automaattisesti katsomaan maatilan tietoja Vipu-palvelussa, eikä oikeuksien hakua varten ole enää jatkossa erillistä lomaketta.

Jos maatilalle on lähetetty useampi kappale lomaketta 455, tilatunnukset on mahdollista yhdistää. Useamman lomakkeen saaneen viljelijän on syytä ottaa yhteys kuntaan

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

 

Tarkastaja Kirsi-Maria Heinonen

puh. 020-7725657, 040-6530640

sähköp. etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Tietohallintopäällikkö Jani Alkava

puh. 020 7725 557 / 040 722 1123

sähköp. etunimi.sukunimi@mavi.fi