04.10.2013

Meijerit voivat hakea maidon kuljetusavustusta Maaseutuvirastosta lomakkeella 286. Hakemus on palautettava 31.10.2013 mennessä osoitteeseen Maaseutuvirasto/Maaseutuelinkeino-osasto/Eläin- ja erikoistukiyksikkö, PL 405, 60101 Seinäjoki.

Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2013 maksaa pohjoisen tuen alueilta vuonna 2012 keräillystä maidosta. Kunnat, joiden alueelta keräillylle maidolle voi saada tukea, on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 695/2013.

Lomake 286 löytyy internetistä www.suomi.fi

  

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja  Susanna Jansson

020 77 25517

etunimi.sukunimi@mavi.fi