14.4.2014

Maidon suoramyyjän on ilmoitettava kiintiökaudella 2013-2014 (1.4.-31.3.) markkinoimansa maidot viimeistään 14.5.2014 oman alueen ELY-keskukseen. Suoramyynnit ilmoitetaan lomakkeella 230 maidon suoramyynti-ilmoitus kiintiökaudelta 2013-2014. Lomake on internetissä osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet.

Maidon suoramyyntitietojen perusteella maksetaan maidon tuotantotuki ja tietoja käytetään maakiintiön seurantaan.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi@mavi.fi