14.7.2015

Vuoden 2015 tammi- ja helmikuun maidontuotannosta C-tukialueella maksettua 1,5 snt/l kansallista lisätukea korotetaan 0,4 snt/l. Korotus maksetaan heinäkuun maidon tuotantotuen maksujen mukana 15.7. alkaen. Lisätukea on maksettu Venäjän maataloustuotteiden tuontikiellosta aiheutuneiden haittojen lieventämiseen.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Velimatti Mukkila
0295 31 2285
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi