15.10.2013

Maaseutuvirasto on saavuttanut valtionhallinnon tietoturva-asetuksen mukaisen tietoturvan perustason. Asetus määrittää tietoturvatasovaatimukset ja tietoaineistojen luokittelua koskevat suojaustasot asiakirjojen käsittelyssä.

Valtionhallinnon viranomaisia koskeva tietoturva-asetus (681/2010) tuli voimaan 1.10.2010. Asetukseen sisältyvät siirtymäaikaa koskevat säännökset. Näiden mukaan viranomaisen on saatettava tietojenkäsittelynsä vastaamaan perustason tietoturvavaatimuksia kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Määräaika umpeutui 30.9.2013.

Mavi jatkaa toimintansa kehittämistä seuraavalle tietoturvatasolle. Meneillään on viiden vuoden siirtymäaika korotetun tietoturvatason saavuttamiseksi. Määräaika tälle päättyy 16.6.2016.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Turvallisuuspäällikkö Pekka Raisio

020 7725 618

etunimi.sukunimi@mavi.fi