12.06.2013

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2013 pohjoisen tuen alueella (= C-tukialueella) on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Varastointitukihakemus (lomakenumero 237) on jätettävä 16.7.2013 mennessä siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella varastot sijaitsevat. Maaseutuvirasto postittaa lomakkeen ohjeineen viime vuonna tukea hakeneille. Tukihakemuslomakkeen saa ELY-keskuksesta ja internetistä osoitteesta www.suomi.fi.

Tukiehdot eivät ole muuttuneet

 Tukiehdot eivät pääosin ole muuttuneet viime vuoteen verrattuna. Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella. Varastossa on oltava 30.6.2013 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2013 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä.

Tuen saannin ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Uuden toimeenpanolain ja kansallisen tukilain muutosten myötä joitakin hallinnollisia menettelyjä on kuitenkin yhtenäistetty. Esimerkiksi tukeen vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle 10 työpäivän kuluessa sekä tuen hakemiseen liittyviä muita asiakirjoja on säilytettävä 5 vuotta. 

Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Maksatus tapahtunee marraskuun 2013 puolivälissä.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Lea Anttalainen, puh. 020 77 25740

Ylitarkastaja Antti Hietala, puh. 020 77 25623

sähköposti: etunimi.sukunimi@mavi.fi