14.03.2013

Tottumus paperisten lomakkeiden käyttöön on tärkein syy olla hakematta tukia sähköisesti. Tieto ilmenee Maaseutuviraston tekemästä asiakastyytyväisyyskyselystä, joka kohdistui viime vuonna maataloustukien valvonnassa olleille tiloille. Valvontakäynnille kokonaisuudessaan annettu kouluarvosana on 8,38, kun se vuonna 2010 oli 8,42.

Toiseksi yleisimpänä syynä sähköisen haun käyttämättömyyteen viljelijät mainitsevat sen, että he haluavat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tarkistavan tukihakemukset niiden jättövaiheessa. Vuonna 2012 noin 45 prosenttia viljelijöistä jätti tukihakemukset sähköisesti.

Kunnan palvelut saavat kiitosta

Tukihakuun liittyvistä asioista viljelijät arvostavat eniten kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen palveluja ja tukihakulomakkeiden esitäyttötietojen oikeellisuutta. Heikoimpina asioina viljelijät kokevat päätukihakuoppaan ja eläintukien hakuoppaiden selkeyden.

Kokonaisuudessaan tukihakuun liittyvien asioiden saamat kouluarvosanat ovat nousseet. Tukihaun kouluarvosanojen keskiarvo on 7,90, kun se vuonna 2010 oli 7,82.

Selkeimpinä viljelijät kokevat edelleen tilatuen ja luonnonhaittakorvauksen hakumenettelyt, kun taas eläinten hyvinvoinnin tuki ja täydentävät ehdot koetaan haasteellisimpina järjestelminä. Erityisen vaikeana viljelijät kokivat eläinten hyvinvoinnin tuen, sillä sen saama arvosana on ainoa, joka laski jonkin verran verrattuna vuoteen 2010.

Tukivalvonnoista saatavilla tietoa yhä paremmin

Kyselyn tulosten mukaan tukivalvonnoista on saatavilla paremmin tietoa kuin aikaisempina vuosina. Vastanneista 79 prosenttia koki, että tukivalvonnoista on saatavilla riittävästi tietoa, kun edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 70 prosenttia. Tukivalvontoihin liittyen vastaajat pitävät tärkeimpänä tietolähteenä hakuopasta ja tukihakemusten täyttöohjeita sekä ammattilehtiä.

Valvontatilanteeseen liittyvistä asioista valvojien käyttäytymisen asianmukaisuus saa edelleen korkeimmat arvosanat (9,00). Lisäksi valvojien maatalouden asiantuntemuksesta, valvontasäädösten tuntemuksesta ja valvontamenetelmistä kertomisesta annetut arvosanat nousivat vuoteen 2010 verrattuna.

Vastaajista 78 prosenttia kokee saaneensa riittävät perusteet tuen leikkaamiselle tai sanktionnille, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 70 prosenttia. Suuri osa vastanneista (81 prosenttia) tosin pelkää edelleen rikkovansa tukiehtoja vahingossa.

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n teki kyselyn Maaseutuviraston toimeksiannosta. Lomakekysely lähetettiiin joulukuussa 2000:lle vuoden 2012 maataloustukien valvonnassa olleelle tilalle. Vastauksia analysoitiin 907. Kyselyn vastausprosentti oli 45.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Osastonjohtaja Carl-Gustav Mikander

Puh. 020 7725 682

etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Ylitarkastaja Jaakko Rinne

Puh. 020 7725 648

etunimi.sukunimi@mavi.fi