24.09.2013

Tärkkelysperunapalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että viljelijä suorittaa kaksiosaisen peltomaan laatutestin. Lohkokohtaisen arviointilomakkeen (lomakkeen 273 liite 1) on tullut olla täytettyinä kaikilta tärkkelysperunan viljelyssä olevilta lohkoilta 1.7.2013 mennessä.

Laatutestin toinen osa eli kuoppatesti (lomakkeen 273 liite 2), tulee tehdä viimeistään 31.10.2013. Kuoppatesti tehdään vähintään yhdelle tärkkelysperunan kasvulohkolle. Jos tärkkelysperunan viljelyala on yli 10 hehtaaria ja lohkokohtaisessa arvioinnissa on havaittu maan rakenneongelmia, täytyy kuoppatestejä tehdä vähintään yksi jokaista alkavaa 10 hehtaaria kohti. Lohkokohtaisten arviointien ja kuoppatestin päivänmäärät tulee kirjata lohkotietopankkiin viimeistään 31.10.2013. Laatutestin molempien osien lomakkeet tulee säilyttää tilalla tukivuosi ja sitä seuraavat neljä kalenterivuotta.

Lomakkeet ovat saatavissa suomi.fi/lomakkeet-sivustolta hakusanalla mavi273.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Katja Anttila

020 7725 868

etunimi.sukunimi@mavi.fi