03.06.2013

EU-säädökset velvoittavat jäsenmaita valvomaan vuosittain tietyn määrän peltoalaperusteisia tukia hakeneista maatiloista. Viljelijätukien valvonnat paikan päällä tiloilla ja hallinnolliset valvonnat on tehtävä ennen kuin tuet voi maksaa viljelijöille. ELY-keskusten tarkastajat tekevät valvonnan maatiloilla Maaseutuviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Maaseutuvirasto määrittelee otannat, joilla tilat valitaan valvontaan. Suomessa kokotilan valvontaan on tänä vuonna valittu satunnais- ja riskiotannoilla noin 3400 tilaa. ELY-keskusten tarkastajat aloittavat valvonnat 17.6. Maaseutuviraston tavoitteena on, että tilavalvonnat valmistuvat 15.11. mennessä.

Noin 59 000 maatilaa haki tänä vuonna peltoalaan perustuvia tukia. Valvonta kohdistuu 5,5–7,5 % :iin tiloista. Määrä ei ole sama kaikkien ELY-keskusten alueilla, koska valvontaan vaikuttavat edellisen vuoden valvontaseuraamukset.

Valvontakäynnillä tarkastetaan tilan kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit ja tukiehtojen noudattaminen. Pinta-alat mitataan joko GPS-laitteella maastossa tai karttasovelluksen avulla. GPS-laitteella mitattiin viime vuonna kasvulohkoista noin 20 prosenttia. Mittaukset voivat aiheuttaa muutoksia lohkon pinta-alaan ja digitointiin. Täydentävien ehtojen valvontaan valituilta tiloilta tarkastetaan lisäksi nitraattiasetuksen, pohjavesisäädösten, luonto- ja lintudirektiivin ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattaminen.

Viljelijä voi valmistautua tarkastukseen ja jouduttaa sitä varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasaiset. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus Mavin oppaassa Pelto- ja eläintukien valvonta (www.mavi.fi).

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Osastonjohtaja Carl-Gustav Mikander, 020 7725 682

Valvontayksikön johtaja Jukka Pekonniemi, 020 7725 694

Sähköpostit:etunimi.sukunimi@mavi.fi