23.7.2014

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. Tukea maksetaan ruokakunnille (alueet C3 ja C4) poronhoitovuoden 2013/2014 päättyessä poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella. Tuen määrä on 28,50 euroa eloporoa kohti.

Porotalouden tukea haetaan lomakkeella 227, joka on saatavilla internetistä osoitteesta www.suomi.fi, Lapin ELY-keskuksesta sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta. Tukea on haettava Lapin ELY-keskuksesta viimeistään 1.9.2014.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja

Merja Uusi-Laurila

0295 31 2444

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi