16.4.2014


​Puutarhakasveille satovahinkokorvausta voidaan maksaa vain puutarhakasvien sopimusviljelyssä kirjallisen viljelysopimuksen perusteella jalostukseen viljeltäville tuotteille. Puutarhakasvien viljelysopimus on tehtävä jalostusyrityksen kanssa viimeistään satovahinkovuonna 30 päivänä huhtikuuta. Kirjallisesta viljelysopimuksesta tulee ilmetä sopimusosapuolet (viljelijä ja ostajana toimiva jalostuslaitos), tuotteiden jalostustapa, hinnan määräytymisen perusteet, sopimusmäärät, sopimusalat ja sopimusvuosi. Sopimuksessa on myös oltava allekirjoitukset ja päiväys. Sopimuksen tulee olla voimassa koko kasvukauden ja se on tehtävä vuosittain viimeistään 30.4. Herukoilla sopimukseen on kirjattava lohkot, joita sopimus koskee.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja
Susanna Jansson
0295 31 2436

etunimi.sukunimi@mavi.fi