03.10.2013

Puutarhatuotteiden varastointituen hakemuslomake (228) postitetaan viikolla 39 viime vuonna (2012) ko. tukea hakeneille. Hakemuslomakkeen yhteydessä postitetaan lomakkeen täyttöohje sekä varastoitujen puutarhatuotteiden määrän marras- ja joulukuun ilmoituslomakkeet. Lisäksi lomakkeiden liitteenä on mallikappale varastokirjanpitolomakkeesta.

Jos lomaketta ei jostain syystä tule hakijalle postitse tai hakija on uusi, lomake täyttöohjeineen on saatavissa lomakepalvelusta internetosoitteesta www.suomi.fi.

Jos peltoja on kahden eri tukivyöhykkeen (A/B tai C) alueella, täytetään kaksi hakemuslomaketta. Tämä johtuu siitä, että varastointituki maksetaan tukialueilla A/B eri tukityypillä kuin tukialueella C.

Hakemuslomake on palautettava täytettynä tilan sijaintipaikkakunnan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 25.10.2013. Myöhässä palautettu tukihakemus alentaa tukea.

Hakemuksen ohessa olevilla kahdella varastomääräilmoituslomakkeella ilmoitetaan varastoitujen tuotteiden kuutiomäärätilanne marraskuun 15. päivänä ja joulukuun 16. päivänä. Nämä varastomääräilmoitukset on toimitettava ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 31.12.2013. Jos varastomääräilmoitus marras- tai joulukuulta toimitetaan myöhässä, alennetaan kyseisen ilmoituksen osalta tuen myöntämisperusteena olevaa varastomäärää yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajankohtaa koskeva varastomäärä nollaksi.

Tukiehdot eivät ole muuttuneet

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän (m3) ja varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto / muu varasto) perusteella. Varastointituki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden keskiarvosta. Hakijan on pidettävä varastokirjanpitoa 1.10. alkaen. 

Kuitenkin laissa maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) on säädetty joitakin uusia menettelyjä. Muun muassa tuenhakijan on säilytettävä vuoden 2017 loppuun asti sellaiset tuen hakemiseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat, joita ei toimiteta tukihakemuksen liitteenä ELY-keskukseen. Tällainen asiakirja tässä tuessa on esimerkiksi varastokirjanpito.

Tuen määrä

Varastointitukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena ja C-alueella pohjoisena tukena. Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa yllä mainittua tukea hakija saa varastoimilleen puutarhatuotteille.

Varastointitukea saavat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään:

 •Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2 euroa/m­

 •Muu varasto 8,8 euroa/m­

Puutarhatuotteiden varastointituen maksatus tapahtuu arviolta maalis-huhtikuussa 2014.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Lea Anttalainen

Puhelinnumero 020 77 25740

etunimi.sukunimi@mavi.fi