22.1.2016

Euroopan unioni ja Indonesia ovat saamassa päätökseen neuvottelut puun ja puutuotteiden tuonnista EU-alueelle. Neuvottelut liittyvät EU:n FLEGT-toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena on torjua laittomia hakkuita ja laittomien puutuotteiden kauppaa. Indonesia on ensimmäinen maa, joka on saamassa neuvottelut päätökseen EU:n kanssa.

Neuvotteluilla on tähdätty FLEGT-lupajärjestelmän aloittamiseen EU:n ja Indonesian välillä. Euroopan komission uusimman tilannekatsauksen mukaan ensimmäiset FLEGT-luvalliset tuonnit voisivat lähteä Indonesiasta huhtikuussa 2016.

Jo tällä hetkellä Indonesiasta lähetettävien puuperäisten tuotteiden lähetysdokumenttien joukossa on V-legal-laillisuusdokumentti. Puuntuojille laillisuusdokumentti on osoitus siitä, että tavaraerä on Indonesian kansallisen laillisuusjärjestelmän mukainen. Kun FLEGT-lupajärjestelmä tulee käyttöön, kyseiseen dokumenttiin tulee lisämerkintä ”FLEGT”.

Ennen lupajärjestelmän alkamista EU:n markkinoille puutavaraa ja puutuotteita tuovien toimijoiden on hyvä käydä läpi nykyiset tuontidokumentit. FLEGT-lupien tarkastamisen yhteydessä tärkeitä asioita ovat mm. luvan kattama tuotetilavuus ja -paino. Erityisesti tuotaessa yhdessä lähetyksessä sekä puuperäisiä tuotteita että muita tuotteita kauppalaskussa olisi hyvä olla eriteltynä tuotteiden tilavuudet ja paino. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota numerotarkkuuteen ja tilavuuksien/painojen tarkkuuteen.

Maaseutuviraston www-sivustolla kerrotaan FLEGT-lupajärjestelmän käynnistymisen aikataulusta ja ohjeistetaan asiakkaita lupakäsittelyyn liittyvissä asioissa. Lupajärjestelmän alkamiseen saakka puuperäisten tuotteiden maahantuontia koskevat samat puutavara-asetuksen vaatimukset kuin tähänkin asti.

Euroopan unioni aloitti vuonna 2003 toimintaohjelman laittomien hakkuiden ja laittoman puuperäisten tuotteiden kaupan torjumiseksi. Toimintaohjelman nimi on EU FLEGT Action Plan. Ohjelmalla on useita työkaluja, joista kaksi merkittävää ovat EUTR (puutavara-asetus) ja vuoden 2016 lopussa käyttöön tuleva FLEGT-lupajärjestelmä. Maaseutuvirasto  toimii Suomessa toimivaltaisena viranomaisena sekä EUTR:ssä että FLEGT-lupajärjestelmässä.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

tuovi(at)mavi.fi
www.mavi.fi