10.2.2014

​Vuonna 2013 maatiloille myönnettiin rakenne- ja aloitustukea avustuksena yhteensä 92,1 miljoonaa euroa ja korkotukilainana 209,2 miljoonaa euroa.  Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin 597 maatilan aloittamiseen. 

Viime vuoden viimeisellä hakukierroksella tukea haettiin vilkkaasti, mikä nosti koko vuonna myönnettyjen rakennetukien määrän korkeammaksi kuin se oli vuosina 2011 ja 2012. Vuonna 2013 tukea myönnettiin kuitenkin vähemmän kuin nykyisen rahoituskauden ensimmäisinä vuosina.

Sikaloiden rakentaminen on edelleen vähäistä. Tukea myönnettiin sikatalouteen viime vuonna alle 10 miljoonaa euroa.

Lypsykarjainvestoinneissa tehtiin viime vuonna 17 päätöstä enemmän kuin vuonna 2012. Navetoiden osalta investointien koko näyttää edelleen kasvavan. Suurin tuettu navettainvestointi oli 600 lypsylehmän uusi navetta. Lihakarjanavettainvestoinnit olivat vuonna 2013 edellisen vuoden tasolla, mutta niidenkin osalta rakennusinvestointien kokoluokat ovat kasvussa.

Lampola- ja vuohinavettainvestointeja tehtiin vuonna 2013 myös tiloilla, joilla ei ole aikaisemmin ollut eläimiä.