6.3.2014

Kasvihuonetuotannon tuen hakijat saivat helmikuussa ensimmäistä kertaa hakea tukea viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa. Sähköisen hakemuksen jätti 439 hakija, mikä on lähes puolet kasvihuonetuotannon tuen hakemuksen jättäneistä. Palautteen mukaan hakijat pitivät Vipu-palvelua selkeänä, hyödyllisenä, helppokäyttöisenä ja oivallisesti toimivana. Kaikki palautteen antaneet ilmoittivat hakevansa myös ensi vuonna tukea sähköisesti.

Kasvihuonetuotannon tuen sähköinen haku päättyi 28. helmikuuta. Eniten kasvihuonetuotannon tuen hakijoita on Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksien alueilla. Molemmilla alueilla myös sähköinen asiointi oli suosittua, Varsinais-Suomessa jopa valtaosa haki tukea sähköisesti.

Ensi vuoden tukihaussa Vipu-palvelussa ovat valmiina kaikkien nyt tukea hakeneiden kasvihuonetiedot. Myös niiden, jotka tällä kertaa hakivat tukea paperilomakkeilla, on siis helppoa ensi vuonna siirtyä käyttämään sähköistä asiointia.

Kasvihuonetuotannon tuki oli ensimmäinen ELY-keskuksesta haettava tuki, jota oli mahdollista hakea sähköisesti Vipu-palvelussa.  Kunnista haettavia tukia on ollut mahdollista hakea sähköisesti vuodesta 2009 lähtien.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tietojärjestelmäasiantuntija
Piia Ylikoski
0295 31 2344, 040 814 5782

Tietojärjestelmäasiantuntija
Jussi Peltoniemi
0295 31 2335,  040 714 5826

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@mavi.fi