27.09.2013

Kevään 2013 tukihaussa jo yli neljännes viljelijöistä halusi hoitaa tukihaun täysin sähköisesti ilman painettuja oppaita tai lomakkeita. Sähköisen hakemuksen palauttaneista noin 99 prosenttia aikoo jättää tukihakemuksen sähköisesti myös vuonna 2014. Paperilomakkeilla tukia hakeneista noin 45 prosenttia pitää Vipun käyttöä mahdollisena tukihakutapana.

Vipun selkeys ja hyödyllisyys saivat kehuja

Maaseutuviraston keväällä 2013 viljelijöille ja neuvojille tekemien palautekyselyiden mukaan viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu on hyödyllinen, helppokäyttöinen, nopea ja sisällöltään selkeä sovellus. Vipun käyttäjät kiittelivät palautteessa aiempien vuosien tapaan erityisesti Vipuneuvojan hyödyllisyyttä ja mahdollisuutta tehdä sähköisiä karttakorjauksia.  

Paperihakemuksista sähköiseen hakuun

Sähköisen tukihaun suosio on kasvanut vuosi vuodelta, ja tänä keväänä jo noin 56 prosenttia Suomen maatiloista teki sähköisen tukihakemuksen. Yli puolet paperihakemuksen palauttaneista viljelijöistä ilmoitti, ettei käyttänyt sähköistä tukihakua, koska halusi palauttaa tukihakemuksen henkilökohtaisesti kunnan maaseututoimistoon. Myös tottumus ja halu hakea tuet paperilomakkeilla olivat merkittäviä syitä olla käyttämättä Vipu-palvelua.

Neuvojista valtaosa oli tehnyt tukihakemuksia sekä sähköisesti että paperilomakkeilla. Mitä enemmän hakemuksia neuvoja oli tehnyt, sen todennäköisemmin hakemukset oli tehty sähköisesti.

Neuvojien merkittävimmät syyt olla täyttämättä sähköistä hakemusta olivat asiakkaan halu palauttaa hakemus paperilomakkeilla, toimimattomat tietoliikenneyhteydet ja se, ettei kaikkia lomakkeita voinut palauttaa sähköisesti.

Kohti tukihakua 2014

Palautekyselyiden mukaan tukihakuasioista saatiin parhaiten tietoa sähköisistä palveluista, mutta paperilomakkeilla tukia hakeneet pitivät tärkeinä myös henkilökohtaisia kontakteja ja painettua materiaalia. Sähköisen hakemuksen palauttaneet toivovat, että Maaseutuvirasto painottaa myös jatkossa erityisesti internetsivuja, verkko-oppaita ja sähköpostia. Syksyllä julkaistava uusi Mavi.fi-verkkosivusto palvelee tukea hakevia viljelijöitä edeltäjäänsäkin paremmin.

Vuoden 2014 tukihaun suunnittelu on alkanut Maaseutuvirastossa. Viljelijöiltä ja neuvojilta saatu palaute otetaan huomioon sähköisen tukihaun kehittämisessä.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Suunnittelija Pia-Maria Jokipii

020 772 5535

etunimi.sukunimi@mavi.fi