20.03.2013

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2012 viljelmille tapahtuneista satovahingoista korvaukset 22.3.2013 alkaen. Korvauksia maksetaan noin 1 600 tilalle. Korvausten kokonaismäärä on noin 9 miljoonaa euroa.

Satovahinkokorvausta haettiin yhteensä noin 56 400 hehtaarilta, mikä on noin 2,4 % koko viljelyalasta. Suurin osa vahinkoalasta oli viljaa, mutta suurimmat vahingonkorvaukset maksetaan perunanviljelijöille. Ruokaperunan koko viljelyalasta 20 prosentille haettiin satovahinkokorvausta.

Sato tuhoutui osittain 21 400 hehtaarilta ja täysin 35 000 hehtaarilta. ELY-keskusten alueilta suurimmat satovahingot olivat Pohjois-Pohjanmaalla 9 500 hehtaaria, Etelä-Pohjanmaalla 6 600 hehtaaria, Pohjanmaalla 5 700 hehtaaria ja Hämeessä 5 600 hehtaaria. Vahinkoja aiheuttivat erityisesti viime kesän ja syksyn rankat ja pitkään jatkuneet sateet sekä niistä aiheutuneet tulvat.

Omavastuun ylittävästä satovahingon määrästä korvataan viljelijälle 90 %. Viljelijän omavastuu on 30 % viljelmän normisadon arvosta. Normisadon arvo lasketaan alueen keskimääräisten satojen perusteella vahinkovuotta edeltäviltä vuosilta. Satovahinkokorvauksesta vähennetään myös muualta mahdollisesti saadut korvaukset. Vahingon arvo on laskettu vähentämällä viljelmän normisadon arvosta saadun sadon arvo. Saadun sadon arvon laskemisessa käytetään vahinkovuoden keskimääräisiä myyntihintoja.

Korvattavien kasvien satovuoden 2012 myyntihinnat olivat korkeampia verrattuna edeltäviin vuosiin lukuun ottamatta ruokaperunaa ja nurmikasveja. Vahinkovuoden korkea myyntihinta pienentää viljelijälle maksettavaa korvausta.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Susanna Jansson

Puh. 020 7725 517

etunimi.sukunimi@mavi.fi