17.4.2014

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2013 viljelmille tapahtuneista satovahingoista korvaukset 24.4.2014 alkaen. Korvauksia maksetaan yli 150 tilalle ja korvausten kokonaismäärä on noin 330 000 euroa.

Satovahinkokorvauksia haettiin vuonna 2013 yhteensä noin 4 600 hehtaarilta. Talvehtimisvahinkoja oli normaalia vuotta enemmän, koska vuoden 2012 syksyn runsaat sateet vaikeuttivat viljelykasvien talvehtimista. Kasvukauden aikaisia satovahinkoja oli keskimääräistä vähemmän.

Omavastuun ylittävästä satovahingon määrästä korvataan viljelijälle 90 %. Viljelijän omavastuu on 30 % viljelmän normisadon arvosta. Normisadon arvo lasketaan alueen keskimääräisten satojen ja hintojen perusteella vahinkovuotta edeltäviltä vuosilta. Vahingon arvo on laskettu vähentämällä viljelmän normisadon arvosta saadun sadon arvo. Saadun sadon arvon laskemisessa käytetään vahinkovuoden keskimääräisiä myyntihintoja.  Satovahinkokorvauksesta vähennetään myös muualta mahdollisesti saadut korvaukset.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Susanna Jansson
Puh. 0295 31 2436
etunimi.sukunimi@mavi.fi