11.03.2013

Vuoden 2012 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku on alkanut. Sokerin kuljetustuki on kansallisesti rahoitettava tuki, jota maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Vuoden 2012 tukea maksetaan viljelijän markkinointivuoden 2012/2013 kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukea maksetaan 4,13–16,84 euroa tonnilta. Tuki kasvaa kuljetusmatkan mukaan portaittain siten, että yli 160 kilometrin kuljetusetäisyydellä tuki on 16,84 euroa tonnilta.

Hakulomake ohjeineen on postitettu niille sokerijuurikkaan viljelijöille, joilla oli sokerin perustoimitusoikeus Sucros Oy:n kanssa markkinointivuonna 2012/2013 ja jotka ovat toimittaneet tehtaalle kyseisen markkinointivuoden sokerijuurikasta. Hakulomake (178) ja ohje ovat saatavilla myös internetistä osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet.

Haku päättyy 2.4.2013. Hakulomake palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tekee myös tukipäätöksen. Tuki maksetaan syksyllä 2013.

 
Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
puh. 020 77 25740