15.4.2014

Keväällä 2014 päättyviä erityistukisopimuksia jatketaan vuodella kevääseen 2015 asti. Syksyllä 2014 päättyviä sopimuksia ei jatketa, vaan viljelijä voi sitoutua uuden ympäristökorvausjärjestelmän vastaavaan toimenpiteeseen keväällä 2015.

Lietelannan sijoittaminen peltoon -erityistukisopimukset

Tänä syksynä päättyvien lietelantasopimusten osalta on huomioitava, että liete on levitettävä viimeistään 30.9.2014 päättyvän sopimuskauden vuoksi. 30.9.2014 jälkeen levitetystä lietteestä ei makseta erityisympäristötukea.

Jos tilalla on 30.9.2014 päättyvä erityistukisopimus lietelannan sijoittamisesta peltoon, viimeinen päivä hakea lietelannan sijoittamisen tukea on 31.10.2014. Tukea haetaan palauttamalla lomake 258M ELY-keskukseen.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
ymparistotuki@mavi.fi